Gradiva

  • Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija in rezultati na kratko [.pdf]

V monografski publikaciji Spretnosti odraslih so zbrani strokovni prispevki različnih avtorjev in avtoric, ki so glede na svoje raziskovalne področje poglobljeno interpretirali različne rezultate in izbrane izseke raziskave PIAAC. V prispevkih strokovnjaki spretno in znanstveno na podlagi različnih teoretskih predpostavk in empiričnih podatkov raziskave PIAAC iščejo pojasnila, zakaj je Slovenija v mednarodni raziskavi PIAAC, ki meri spretnosti odraslih, dosegla podpovprečne rezultate. Prispevki so obogateni tudi s predlogi nekaterih priporočil in smernic, kako stanje na področju spretnosti odraslih v Sloveniji, še posebej odraslih z nižjimi ravnmi spretnostmi, nižje izobraženih, starejših in manj vključenih, izboljšati.

20. andragoški kolokvij: Strokovni posvet o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji