Gradiva

  • Konec leta 2018 smo na ACS izdali znanstveno monografijo Spretnosti odraslih, ki jo je uredila dr. Petra Javrh. 14 raznorodnih člankov prinaša nov in poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovale skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah. K sodelovanju pri pripravi publikacije smo povabili tudi nekatere druge avtorje, ki so o rezultatih raziskave razmišljali iz čisto novih zornih kotov. Monografsko publikacijo sta recenzijsko ovrednotili dr. Nives Ličen in dr. Katarina Popović. V Knjižnici ACS je na voljo tiskana različica, elektronska pa je dostopna v digitalni bralnici.

  • Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija in rezultati na kratko [.pdf]

20. andragoški kolokvij: Strokovni posvet o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji