Gradiva

  • Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija in rezultati na kratko [.pdf]

 

Raziskovalna poročila

IKT orodja

  • Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti

 

 

20. andragoški kolokvij: Strokovni posvet o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji