Phare LIEN

(Basic Adult Education as the Path Back into Society)

Utrinek z delovnega srečanja v Nyiregyhaza, Nyirtelek

Dvoletni pilotni projekt Phare LIEN – Osnovno izobraževanje odraslih – pot nazaj v družbo (Basic Adult Education as the Path Back into Society) na Madžarskem je bil v osnovi namenjen osnovnemu izobraževanju odraslih Romov na Madžarskem in spodbujanju njihove ponovne vključitve v družbo in na trg dela.

Z osredotočenjem na formalne in neformalne kompetence, ki jih Romi potrebujejo za učinkovito aktivno participacijo v družbi in za učenje, je projekt na Madžarskem potekal z mislijo na:

  • dvig ravni besedilnega in pisnega razumevanja ter komunikacijskih veščin in spretnosti Romov,
  • spodbujanje razumevanja odgovornosti do družbe, v kateri živijo in v kateri imajo svoje pravice in dolžnosti,
  • razumevanje in sprejemanje multikulturnega okolja ter
  • obvladovanje vsakdanjega življenja.

Program pa ni bil namenjen le opismenjevanju Romov na Madžarskem, marveč tudi učiteljem, raziskovalcem in drugim deležnikom v izobraževanju, da na Romsko manjšino v državi namesto z vidika bremena za državo pogledajo s perspektive dobrobiti in koristi, ki jih manjšine in ranljive skupine prinašajo v družbo.

V času pilotne izvedbe projekta na Madžarskem je bilo na treh madžarskih ljudskih srednjih šol v programe opismenjevanja vključenih 72 funkcionalno nepismenih in 600 brezposelnih odraslih iz Romske skupnosti na Madžarskem. Poleg identificiranja ciljne skupine in njenih potreb je projekt združeval tudi aktivnosti, ki so vključevale aktivno participacijo udeležencev izobraževanj in aktivna delovna srečanja snovalcev programa in projektnih partnerjev.

Andragoški center Slovenije je svoje izkušnje izvajanja programov opismenjevanja ranljivih odraslih v Sloveniji kot partner projekta Phare LIEN diseminiral v projektu na Madžarskem. Projekt je ob izmenjavi mednarodnih izkušenj partnerjev v projektu in dobrih praks prinesel tudi številne nove uvide in razmisleke o možnostih, načinih in organizaciji vključevanja in spodbujanja ranljivih skupin odraslih v izobraževanje oziroma na trg dela ne le na Madžarskem, marveč tudi v drugih evropskih državah.

 

Delovno srečanje raziskovalne skupine v Budimpešti

 

Delovno srečanje raziskovalne skupine v Balassagyarmatu, Bátonyterenye

Rezultati projekta

Rezultati projekta so bili ob izmenjavi izkušenj iz prakse in teorije:

  • antologija inovativnih orodij za promocijo demokratične in multikulturne osrednjeevropske družbe,
  • program Temeljnega opismenjevanja za odrasle Rome na Madžarskem z nastalimi številnimi učnimi gradivi,
  • promocija in implementacija programa na treh madžarskih ljudskih srednjih šolah in
  • finalno poročilo o projektu.
Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 1998 – 2000
Program: Phare LIEN
Koordinator: AOF-Uddannelsescenter (AOF-EC), Danska
Partnerske države: Madžarska, Slovenija, Slovaška, Romunija, Ukrajina, Srbija in Hrvaška
Koordinatorica projekta v Sloveniji: mag. Estera Možina
Sodelavci projekta v Sloveniji: Olga Drofenik, Natalija Žalec, MAEd(UK), Irena Benedik, dr. Sabina Jelenc Krašovec, Nada Mulej