"Ne učimo se za šolo, marveč za življenje."

(Seneka)