Evropska mreža za razvoj pisnih in računskih spretnosti odraslih

(Eur-Alpha – European network for adult literacy and numeracy)

Triletni projekt Eur-Alpha je predstavljal evropsko mrežo izmenjave dobrih praks in izkušenj na področjih razvoja pismenosti in temeljnih spretnosti odraslih v Evropi med izobraževalci, učitelji, načrtovalci politik, raziskovalci in udeleženci programov pismenosti. Povezoval je 16 partnerskih organizacij iz 12 držav. Andragoški center Slovenije se je mreži pridružil šele leta 2011.

Projekt Eur-Alpha je v številnih državah spodbudil nastajanje združenj in mrež udeležencev programov pismenosti. Udeleženci programov pismenosti v teh državah (npr. Španija, Irska, Belgija Nizozemska) so ob implementaciji projekta postali ob učiteljih, raziskovalcih in načrtovalcih politik enakopraven sogovornik pri načrtovanju politike pismenosti v svoji državi.

Med projektom so se odprla vprašanja, kot so:

  • ali je v dotedanjem delu dovolj vključeno tudi sodelovanje odraslih udeležencev programov,
  • ali raziskovalci in učitelji resnično slišijo, kaj jim udeleženci programov sporočajo?
  • ali so učitelji dovolj pripravljeni in usposobljeni, da prepoznavajo resnične potrebe odraslih in,
  • ali jih upoštevajo pri načrtovanju in izvajanju programov?

Sporočila projekta Eur-Alpha kot tudi sporočila Unesca ter visoke strokovne skupine v zvezi s pismenostjo odraslih, so za Slovenijo v celoti zelo pomembna tako za refleksijo opravljenega dela kot črpanje navdiha za nadaljnje. Sporočila iz nastalih dokumentov so namenjena tudi, in nekatera predvsem, načrtovalcem politik.

Vse publikacije, ki so nastale v okviru projekta, so dostopne v elektronski obliki na spletni strani projekta: European Network for Adult Literacy and Numeracy – Eur-Alpha, med katerimi sta Manifest – Glas tistih, ki se učijo pisati in brati v Evropi in Deklaracija učiteljev – Usposabljanje učiteljev za samostojno odločanje odraslih, ki se opismenjujejo na voljo tudi v slovenskem prevodu.

Projekt se je s predstavitvami rezultatov dela zaključil 4. septembra 2015 v Bonnu z mednarodno konferenco z naslovom Učenje pismenosti – njegovo mesto v Evropi: vprašanja in pomisleki učencev in učiteljev (Literacy Learning – its place in Europe: The issues and concerns of learners and tutors).

Rezultati projekta

V okviru projekta je nastalo več pomembnih dokumentov:

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 2009 – 2012
Program: Grundtvig program Vseživljenjskega učenja
Spletna stran: http://www.eur-alpha.eu/index.html
Partnerske države: Španija, Turčija, Francija, Portugalska, Francoska Gvajana, Nemčija, Škotska, Švica, Makedonija, Irska, Slovenija, Ciper
Pridružena partnerica: Poljska
Koordinatorica projekta v Sloveniji: mag. Estera Možina
Sodelavci projekta v Sloveniji: mag. Mirjam Šibanc, mag. Margerita Zagmajster