21. andragoški kolokvij

Datum in kraj: 3. in 4. oktober 2017, Ajdovščina, Andragoški center Slovenije (ACS) in Ljudska univerza (LU) Ajdovščina 

Arhiv