Konferenca »Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odrivamo skrito znanje«

Datum in kraj: 20. marec 2014, Hotel Plaza, Ljubljana
Marca 2014 na Andragoškem centru Slovenije zaključujemo projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014, ki ga izpeljujemo ob finančni podpori Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

read more

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje, ki jo je ACS izpeljal v sodelovanju z MIZŠ, 28. junija 2016. Konference se je udeležila ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in predstavnica OECD, Deborah Roseveare, raziskovalci PIAAC in zainteresirana javnost.

read more

“Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti”

Datum in kraj: 7. december 2011, Ljubljana, Grand hotel Union

Andragoški center je v obdobju od 2009 do 2011 izpeljal obsežen projekt »Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja«, ki je bil denarno podprt s sredstvi evropskega socialnega sklada in ministrstva za šolstvo.

read more

20. andragoški kolokvij

Datum: 3. in 4. oktober 2017
Andragoški center Slovenije (ACS) v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) že od leta 1997 organizira andragoški kolokvij (AK), osrednje strokovno srečanje na državni ravni. Kolokvij je namenjen osvetlitvi sodobnih tem ter izmenjavi dosežkov in stališč raziskovalcev, teoretikov in praktikov na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

read more