Operacijo delno financirata Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 1 »Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje«.

Ne spreglejte

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…

Novinarska konferenca: Uradna objava podatkov Raziskave spretnosti odraslih PIAAC

Datum in kraj: 28. junij 2016, MIZŠ, Ljubljana
Javna objava rezultatov raziskave PIAAC o spretnostih odraslih v Sloveniji je potekala v obliki konference za novinarje…