ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE

Vaša pot do obvladovanja
življenjskih

spretnosti

Eden od štirih Slovencev ima v vsakdanjem življenju težave z branjem, pisanjem, računanjem ali uporabo digitalnih orodij.

Vas zanima, če ste med njimi tudi vi?

Zaključna konferenca

Kakovosten razvoj kompetenc za spodbujanje učenja odraslih in večjo socialno pravičnost

 
V četrtek, 15. septembra, smo na Andragoškem centru Slovenije izvedli zaključno konferenco z naslovom Kakovosten razvoj kompetenc za spodbujanje učenja odraslih in večjo socialno pravičnost, s katero smo obeležili večletno delo v projektu Strokovna podpora področju temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 ter zaokrožili razvoj inovativnih orodij in programov, začet v projektu Razvoj pismenosti 2011–2014. Aktivnosti razvojnega projekta so bile usmerjene v podporo dela strokovnih delavcev in izobraževalcev odraslih pri vključevanju ranljivih skupin odraslih v izobraževanje in usposabljanje za razvoj temeljnih kompetenc ter zagotavljanju kakovosti pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnih procesov. Razvojni projekt sta omogočila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad.
Celoten prispevek najdete tukaj.

Na spletni strani zaključne konference najdete posnetek celotne konference kot tudi prispevke posameznih predavateljev!

Vabljeni k branju in ogledu!

Zakaj temeljne spretnosti?

Razvite temeljne spretnosti, kot so branje, pisanje, računanje, reševanje problemov, uporaba digitalnih orodij in druge, nam pomagajo, da lahko sprejemamo boljše odločitve, da znamo poskrbeti za svoje zdravje, ravnati z denarjem in samostojno uporabljati elektronske storitve tako doma kot v službi, pomagati otrokom pri šolanju, pa tudi ohranjati zaposljivost in graditi kariero.

Naše temeljne spretnosti zaradi neuporabe slabijo, zato jih moramo nenehno krepiti in nadgrajevati, če želimo biti v življenju uspešni in zadovoljni.

Razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih 
je eno temeljnih področij našega dela

 

Andragoški center Slovenije se posveča problematiki pismenosti odraslih že od ustanovitve leta 1991 dalje. Z različnimi dejavnostmi, kot so: raziskave, priprava strokovnih podlag, razvoj izobraževalnih programov za ciljne skupine, usposabljanje učiteljev, promocija, strokovni posveti in mednarodno sodelovanje, prispevamo k večji vključenosti vseh generacij v vseživljenjsko učenje, k izboljševanju kakovosti življenja ter večji vključenosti na trg dela in v družbo.

Temeljne zmožnosti za vsak dan

Na Andragoškem centru Slovenije sledimo naboru osmih temeljnih zmožnosti, kot jih je opredelil Evropski referenčni okvir temeljnih zmožnosti za vseživljenjsko učenje in sta ga leta 2006 objavila Svet Evrope in Evropski parlament.

Da bi pospešili spodbujanje in razvoj teh temeljnih zmožnosti tudi pri odraslih iz ranljivih skupin, ki se vključujejo v različne programe za odrasle ali se na kak drug način vračajo v izobraževanje, smo za vsako od spodaj navedenih temeljnih zmožnosti pripravili izobraževalni film in knjižico z opisniki, s katerimi lahko vsak posameznik oceni, koliko ima razvito posamezno temeljno zmožnost.

Sporazumevanje v maternem jeziku

Sposobnost izražanja in razumevanja pojmov, misli, čustev, dejstev in mnenj v pisni in govorni obliki ter jezikovno sporazumevanje na ustrezen in ustvarjalen način v vseh družbenih in kulturnih okoliščinah.

Učenje učenja

Sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju, organizirati lastno učenje, vključno z učinkovitim upravljanjem časa in informacij, individualno in v skupinah.

Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Sposobnost podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, sposobnost medkulturnega razumevanja in uporaba tujega jezika v ustreznih okoliščinah.

Samoiniciativnost in podjetnost

zmožnost uresničevanja posameznikovih zamisli, ki vključuje ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje konkretnega cilja.

Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

Sposobnost uporabe matematičnega razmišljanja in znanja za reševanje izzivov v vsakdanjem življenju ter za razlago naravnega ustroja sveta.

Digitalna pismenost

Digitalno pismeni posameznik pozna in uporablja digitalne naprave in pripomočke, razume zakonitosti digitalnega socialnega okolja in se znajde v njem.

Socialne in državljanske pravice

Posameznikova sposobnost, da prepozna in vzpostavi svojo vlogo v družbi, v kateri vstopa v različne medsebojne odnose, je opolnomočen in vključen v socialna okolja.

Kulturna zavest in izražanje

Zmožnost zavedanja in izražanja lastne identitete in načina življenja, o pomenu ohranjanja lastne in tuje kulturne dediščine ter spoštovanje  posameznikovega kreativnega izražanja nasploh.

preveri_svos

Strokovna gradiva

Priročnik Temeljne zmožnosti odraslih

V priročniku boste našli uporabne informacije o učnih in drugih težavah odraslih iz ranljivih skupin, kako jih motivirati za nadaljnje izobraževanje, kako pripraviti ustrezno učno okolje zanje in kako spremljati njihov napredek.

Teoretske osnove opisnikov

Knjižica predstavlja teoretsko podkrepitev koncepta, ki se izraža v krajših knjižicah posamezne temeljne zmožnosti za uporabo v vsakodnevni praksi.

Znanstvena monografija Spretnosti odraslih

14 člankov prinaša poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovalne skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah.

Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija na kratko

Ta knjižica je namenjena vsem, ki bi želeli hitro spoznati najpomembnejše podatke o mednarodni Raziskavi spretnosti odraslih, ki je v Sloveniji potekala v letih 2013–2016.

Obrazi pismenosti

Prispevki v publikaciji so izvorno nastali kot strokovne podlage za prenovo programov UŽU, PUM in RPO.

Programi, projekti in dejavnosti

Programi za odrasle

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili vrsto javno veljavnih in splošno izobraževalnih programov, namenjenih razvoju pismenosti odraslih. V izobraževalne programe odrasle napotimo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Preberi več

Programi za izobraževalce

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili različne programe usposabljanja, v katerih strokovnjaki spoznavajo pomen pismenosti v današnji družbi, se seznanjajo z metodami dela z manj izobraženimi odraslimi in razvijajo spretnosti, ki jim bodo pomagale pri delu s posamezno ciljno skupino.

Preberi več

Projekti

Andragoški center Slovenije izvaja in sodeluje pri različnih nacionalnih in mednarodnih projektih na področju pismenosti in pri številnih raziskavah in evalvacijah na področju izobraževanja odraslih.

Preberi več

Ne spreglejte

Vstopna točka SVOS

Dostop do vstopne točke, kjer najdete vse informacije o Spletnem Vprašalniku Ocenjevanje Spretnosti – SVOS.

Preberite več >>

Priročnik za samostojno učenje je bil zasnovan v okviru projekta Profi-Train (več o projektu). Sestavlja ga šest tematskih modulov oz. faz procesa priprave in izvajanja izobraževanja v delovnem okolju.

Preberite več >>>

Model izobraževanja za razvoj spretnosti v zaporih SkillHUBS ‘generator’

Preberite si priročnik za uporabo inovativnih metodologij za načrtovanje in izvedbo izobraževanja za razvoj spretnosti v zaporih po vsej EU po modelu SkillHUBS.

Več o projektu »skillHUBS« preberite tukaj.

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi

Sekundarna študija podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC.

Preberite več >>

 

 

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.