Sekundarna študija podatkov
raziskave Spretnosti odraslih
– PIAAC

Ocenjevanje spretnosti,
spletni vprašalnik

Izobraževalni film

Sporazumevanje v tujih jezikih
in jezikovne zmožnosti

Izobraževalni film

Digitalna pismenost

Izobraževalni filmi

Zbirki Na poti do življenjske uspešnosti
in Z igro do pismenosti

Monografija

Spretnosti odraslih

Samoiniciativnost in podjetnost

Izobraževalni film

Sporazumevanje v

maternem jeziku

Izobraževalni film

Matematična kompetenca

in osnovne kompetence

v znanosti in tehnologiji

Izobraževalni film

Učenje učenja

Izobraževalni film

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ne spreglejte

Delovno aktivni prebivalci z nižjimi spretnostmi

Sekundarna študija podatkov raziskave Spretnosti odraslih – PIAAC.

Preberite več >>

 

Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti

Knjižica z opisniki o sposobnostih podajanja in sprejemanja informacij v različnih jezikih, medkulturnega razumevanja in uporabe tujega jezika. Knjižico najdete tukaj.

Knjižice z opisniki temeljnih zmožnosti

Kratki opisi delov temeljnih zmožnosti in njihove praktične uporabnosti v vsakdanjem življenju.

Preberite več >>

 

Samoiniciativnost in podjetnost – zvočnica

Didaktični zvočni učni pripomoček pri učenju izobrazbeno prikrajšanih odraslih.

Zvočnico najdete tukaj.

 

Obrazi pismenosti

Monografija, ki združuje številna spoznanja o razvoju pismenosti odraslih s področja različnih strok.

Monografijo najdete tukaj.

Temeljne zmožnosti odraslih

Predstavitev temeljnih podatkov o razvoju pismenosti v Sloveniji in pomenu temeljnih zmožnosti.

Preberite več >>

Raziskava spretnosti odraslih

V publikaciji najdete pregledno in strnjeno opisano ter predstavljeno metodologijo in rezultate raziskave.

Preberite več >>