Evropsko spričevalo o temeljnih veščinah

(EUCEBS – European Certificate in Basic Skills)

 

V okviru pilotnega projekta je bil med leti 2002-2005 v centrih za usposabljanje in na delovnih mestih preizkušan evropski certifikat o temeljnih veščinah, ki je pokrival temeljne veščine na šestih področjih: državljanstvo, komunikacija, IKT, medosebne veščine, učenje za učenje in računanje. Cilj projekta je bil razviti in vpeljati javno listino o temeljnih veščinah na 6 ključnih področjih na ravni EU (EUROPASS).

Kandidati so lahko izbrali katerokoli področje ali kombinacijo področij in na podlagi pridobljenih dokazil lahko prejeli Evropsko dopolnilo, v katerem so bila vključena vsa pridobljena nacionalna dokazila o temeljnih veščinah in evropski življenjepis, ki ga je potrdila nacionalna agencija EUROPASS v državi, v kateri je kandidat dokazal svojo usposobljenost.

Potrjevanje certifikatov je potekalo prek spleta v več evropskih jezikih. Obenem pa je bil vzpostavljen trajen okvir, ki zagotavlja stalno izdajanje certifikatov. Sodelovalo je devet partnerjev iz osmih držav.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

Rezultati projekta

V projektu EUCEBS so bili razviti:

  • definicija kompetenc za osnovne veščine na šestih področjih,
  • elektronski portfolio za prikaz kompetenc,
  • spletni testi in
  • kvalificirani ocenjevalci, ki jih je potrdil EUCEBS.
Osebna izkaznica projekta
Časovni okvir: 2002 – 2005
Program: Pilotni projekt (Leonardo da Vinci II)
Koordinator: Edinburgh University Settlement (Velika Britanija)
Partnerske države: Velika Britanija, Irska, Nemčija, Španija, Francija, Italija, Slovenija, Romunija
Kontaktna oseba: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591, F: 01 5842 550, E: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta v Sloveniji: Metka Svetina