Programi za odrasle

Na podlagi izsledkov raziskovanj pismenosti odraslih v Sloveniji smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili vrsto programov, namenjenih razvoju pismenosti odraslih. Odraslim ponujamo številne javno veljavne programe in splošne izobraževalne programe. V izobraževalne programe odrasle napotimo na podlagi njihovih potreb in njihove trenutne življenjske situacije.

Odrasli se lahko vključijo v naslednje izobraževalne programe:

  • Beremo in pišemo skupaj – UŽU-BIPS je javno veljavni program, namenjen staršem otrok v prvih treh letih šolanja, ki želijo pomagati otroku pri šolskem delu;
  • Most do izobrazbe – UŽU-MI je javno veljavni program za odrasle, ki se vračajo v formalno izobraževanje;
  • v javno veljavni program Moj Korak – UŽU-MK se vključujejo odrasli s posebnimi potrebami;
  • Izzivi podeželja UŽU-IP je javno veljavni program za podeželsko prebivalstvo;
  • Moje delovno mesto – UŽU-MDM je javno veljavni program, zasnovan za zaposlene na manj zahtevnih delovnih mestih, ki želijo obdržati delovno mesto ali napredovati;
  • UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem je namenjen starejšim odraslim, praviloma upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti;
  • v program Branje za znanje in branje za zabavo – BZZ, ki je namenjen staršem predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč svojim otrokom pri razvijanju porajajoče se pismenosti;
  • v program Knjige so zame, namenjen odraslim, ki želijo obogatiti svoje življenje z branjem knjig in ki v preteklosti za to niso imeli dovolj priložnosti;
  • v javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO), namenjen pridobivanju osnovnih računalniških znanj in spretnosti z možnostjo nadgradnje v pridobitev zahtevnejših računalniških certifikatov in
  • v program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), namenjen približevanju in vstopu udeležencev na trg dela, ki je nastal kot nadgradnja javno veljavnega programa Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), slednji pa je omogočal mladim pridobivanje izkušenj in znanj za uspešno nadaljevanje izobraževanja.

Javno veljavni programi za razvoj pismenosti odraslih so bili v letih 2009-2011 evalvirani in prenovljeni, v letu 2014 pa tudi posodobljeni. Trenutno so v procesu sprejemanja na pristojnem ministrstvu.

Programi so za udeležence brezplačni, sofinancirata jih Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.