Oglejte si prireditve akcije TVU 2021: Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

Na Andragoškem centru Slovenije se vse od svojih začetkov zavedamo, da je vseživljenjsko razvijanje temeljnih spretnosti pomembno ne samo za blaginjo in kakovost življenja posameznika, temveč tudi za razvoj gospodarstva in blaginjo celotne družbe.

Hkrati pa se zavedamo, da se izobraževalci pri tem srečujemo s številnimi ovirami, kot so na primer nizka raven temeljnih spretnosti, premajhno zanimanje odraslih iz teh skupin za udeležbo v izobraževanju odraslih, pomanjkanje kakovostnih izobraževalnih programov in tudi administrativne ovire za vključevanje posameznih skupin odraslih v izobraževanje.

S tem vedenjem smo leta 2016 na Andragoškem centru Slovenije začeli z razvojnim projektom Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

V okviru projekta smo:

– izvedli več ciklov akcijskega raziskovanja z učitelji in izobraževalci odraslih, ki so bili podlaga za nove pristope usposabljanja v izobraževanju odraslih,

– pripravili znanstvena gradiva, ki razgrinjajo stanje spretnosti v Sloveniji,

– odkrivali nove poti dostopanja in ozaveščanja ranljivih skupin odraslih,,

– dokončali zbirko osmih izobraževalnih filmov o temeljnih spretnostih,

– in osmih knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti,

– posodobili šest javnoveljavnih izobraževalnih programov in pripravili nov program za digitalno pismenost in

– vpeljali vprašalnik SVOS kot novo, standardizirano orodje za preverjanje spretnosti odraslih.

Z razvojem in nadgradnjo spletne zbirke Mozaik kakovosti pa smo omogočili nadaljnjo strokovno podporo izobraževalnim organizacijam pri vzpostavitvi in nadgradnji notranjih sistemov kakovosti.

Veseli nas, da vam bomo lahko na zaključni konferenci projekta Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, ki bo 15. septembra 2022, tudi osebno predstavili dosežke in učinke, ki jih je prinesel.

 

Rezervirajte si termin 15. september 2022! Kmalu vam povemo še več!