Gradiva

Strokovni predlogi in podlage za prenovo programov za odrasle in programov usposabljanja strokovnih delavcev

Strokovne podlage za učna gradiva za odrasle

Zaključno poročilo in zgibanki

Zaključna konferenca: Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti, 7. december 2011, Ljubljana

Zaključek