Izbrani posnetki

Tukaj najdete izbor posnetkov z različnih strokovnih in izobraževalnih dogodkov in konferenc, posnetke intervjujev in drugih prispevkov. Izbrana gradiva so namenjena različnim naslovnikom, v njih pa so z različnih gledišč predstavljene in povzete nekatere osnovne zamisli in teoretska izhodišča, ki so pomembni za poglobljeno razumevanje in poznavanje področja pismenosti.

W. Thorn: PIAAC – an overview

Pogovor z W. Thornom (22 min) z 20. andragoškega kolokvija Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivih, 29.9.2016 v Ljubljani. Pogovor vodi mag. Zvonka Pangerc Pahernik.

A. Schleicher: O raziskavi PIAAC

Pogovor (36 min) s prof. Andreasom Schleicherjem, direktorjem Direktorata OECD za izobraževanje in spretnosti (26.5.2015) vodi dr. Petra Javrh.

Pogovor z dr. Ivšek o jezikovnem izobraževanju

O vlogi jezikovnega izobraževanja za odraslega posameznika. Pogovor (35 min) vodi mag. Jasmina Mirčeva.

O spretnostih odraslih in rezultatih raziskave PIAAC z mag. Estero Možina

O spretnosti odraslih v Sloveniji in rezultatih raziskave PIAAC. Pogovor (35 min) vodi mag. Jasmina Mirčeva.