UNESCOV PROGRAM PARTICIPACIJE

(Usposabljanje učiteljev na področju opismenjevanja odraslih v Bocvani)

Nadaljevanje strokovnega dela sodelovanja pri usposabljanju učiteljev na področju opismenjevanja odraslih v letu 2005 je Andragoški center Slovenije s pomočjo Unescovega programa participacije in tudi ob finančni podpori Urada Slovenske nacionalne komisije za Unesco vzpostavil z Univerzo v Gabaronu in Ministrstvom za izobraževanje v Bocvani.

Ugotovljeno je bilo, da so nekatere dejavnosti, pristopi in konkretni razvojni programi neformalnega izobraževanja odraslih, razvitih v Sloveniji, zanimivih tudi za mlado, a naglo razvijajočo se državo, kakršna je Bocvana. Ta področja so zadevala oblike učenja, konkretne programe učenja odraslih, ki so povzročili spremembe položaja posameznika na trgu dela in spodbudili lokalni razvoj, predvsem pa oblike sodelovanja med različnimi sektorji v politiki, med politiko in strokovnimi ustanovami in izvajalci izobraževanja, vloga učiteljev v tem procesu in pomen sinergijskega delovanja med vsemi navedenimi..

Jedrno vprašanje, ki so si ga zastavljali na področju izobraževanja odraslih v Bocvani, je bilo, kako lahko izobraževanje prispeva h gospodarskemu razvoju, izboljšanju kakovosti življenja, preprečevanju bolezni (predvsem okužb z virusom HIV), večji povezanosti in k demokratičnosti družbe.

Od 5. do 10. novembra 2007 je bila tako na strokovnem obisku v Sloveniji delegacija devetih predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, Oddelka za neformalno izobraževanje v Bocvani in Oddelka za izobraževanje odraslih Univerze v Gabaronu. Obisk delegacije iz Bocvane v Sloveniji z namenom parcipatornega projekta usposabljanja učiteljev v Bocvani sta denarno omogočila Unescov program participacije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad Slovenske nacionalne komisije za Unesco.

Delegacija iz Bocvane na obisku Postojnske jame, 10. november 2007.

 

Delegacija iz Bocvane med strokovnim obiskom na obisku pri udeležencih programa PUM v Murski Soboti 2007.

Osebna izkaznica projekta
Koordinatorica projekta za Slovenijo: dr. Vida Mohorčič Špolar
Sodelavci projekta na ACS:  mag. Estera Možina, Natalija Žalec, MAEd(UK)