Programi za izobraževalce

Za prepoznavanje in odpravljanje težav s pismenostjo je ključnega pomena izobraževanje učiteljev in drugih strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo z ljudmi, ki zaradi pomanjkljive pismenosti potrebujejo pomoč. Zato smo na Andragoškem centru pripravili programe usposabljanja, v katerih strokovnjaki spoznavajo pomen pismenosti v današnji družbi, se seznanjajo z metodami dela z manj izobraženimi odraslimi, razvijajo spretnosti, ki jim bodo pomagale pri delu s posamezno ciljno skupino, itn. Za učitelje in druge strokovnjake so pripravljeni naslednji programi temeljnega usposabljanja: