Uporabna matematika za odrasle

(MiA – Matematic in Action)

Dolgoročni cilj razvojnega projekta je bil izboljšati matematične spretnosti odraslih in (funkcionalno) matematično pismenost prek izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Sodelujoči partnerji projekta so pripravili model delavnice za učitelje in priročnik s predlogi za učinkovite načine učenja matematike.

Projekt Uporabna matematika za odrasle je bil eden redkih, ki se je na evropski ravni ukvarjal z učenjem matematike pri manj izobraženih odraslih. V resnici pa številne mednarodne raziskave kažejo na to, da matematične veščine pri nekaterih skupinah odraslih ne ustrezajo potrebam tehnološkega napredka. To velja tudi za Slovenijo, saj je mednarodna raziskava pismenosti iz leta 1998 pokazala, da je v Sloveniji 65 % odraslih med 16. in 65. letom pod mednarodnim povprečjem v računskih veščinah. Tudi učitelji sami v izobraževanju odraslih v Sloveniji pogosto ugotavljajo, da izobraževalni programi, v katerih se odrasli učijo matematiko, niso tako učinkoviti, kot bi si želeli. Odrasli navadno ne vidijo povezave med učenjem matematike v šoli in njeno uporabnostjo v vsakodnevnem življenju.

Projekt je imel pozitivne učinke na vsebino in metode učenja matematike pri odraslih v Sloveniji.

V projektu je šlo za nadaljevanje razvojnega projekta Odrasli se učijo matematiko prek meja (Adults Learn Mathematic Across Borders – ALMAB), ki se je končal oktobra 2003. Ukvarjal se je predvsem z zbiranjem, prilagajanjem in izmenjavo učnega gradiva za učenje matematike pri odraslih. Nastal je priročnik, ki vsebuje primere dobre prakse.

Projekt MiA se je osredotočal predvsem na preučevanje učinkovitih modelov učenja matematike pri odraslih, pilotno preizkušanje teh modelov pri odraslih udeležencih in učiteljih v novih okoljih ter na pripravo predlogov za izboljšanje obstoječih načinov učenja matematike pri odraslih v formalnem in neformalnem izobraževanju. Vsaka sodelujoča država je v projekt tako vključila po dva učitelja matematike pri odraslih (iz Slovenije sta sodelovali dve učiteljici iz Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko iz Celja z dolgoletnimi izkušnjami v izobraževanju odraslih), ki so bili dejavni udeleženci mednarodnih srečanj v sklopu projekta in sodelovali v vseh pilotnih fazah preskušanja modelov v praksi v svojih državah. Projekt se je zaključil z zaključno diseminacijsko konferenco oktobra 2007 v Kopenhagnu.

Rezultati projekta

Priročnik za učitelje z modeli, kako v izobraževalnem procesu upoštevati različne življenjske položaje, v katerih se odrasli srečujejo z matematičnimi problemi in se ob njih tudi učijo, na primer, na delovnem mestu, v družini in v širšem življenjskem okolju.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 2005 – 2007
Program: Grundtvig 1
Koordinator: Danish University of Education, Danska
Partnerske države: Danska, Litva, Madžarska, Nizozemska, Norveška, Slovenija in Španija
Koordinatorica projekta za Slovenijo: mag. Estera Možina
Sodelavci projekta v Sloveniji: mag. Andreja Mernik Jelen, Saša Silovšek