Professional resourcess and presentations

 

The following materials, listed here, are all available in the Slovenian language. Where the English version is available as well, the link to it is included.

  • Raziskava spretnosti odraslih – Metodologija in rezultati na kratko [.pdf]

 

Research reports

  • Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Metodologija, izvedba in kakovost podatkov (dopolnjeno s slovenskimi podatki)
  • Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Tematske študije (dopolnjeno s slovenskimi podatki)
  • Raziskovalno poročilo PIAAC 2016 – Strokovne podlage in priporočila (dopolnjeno s slovenskimi podatki)

 

IKT tools

  • Spletni vprašalnik Ocenjevanje spretnosti (English title: Education & Skills Online Assesment)

 

 

20. andragoški kolokvij: Strokovni posvet o stanju spretnosti odraslih v Sloveniji

(English title: 20th Adult Education Colloquium: Expert consultation on the state of skills of adults in Slovenia)