Spodbujanje učenja matematike pri odraslih

(EMMA – European Network for Motivational Mathematics for Adults)

Projekt se je osredotočal na računsko pismenost odraslih. Partnerji smo:

  • si izmenjali izsledke raziskav, izkušenj dobrih praks in novih didaktičnih pristopov,
  • osveščali o razsežnosti problema in razvijali strategijo za izboljšanje situacije in
  • razpravljali o novih predlogih, ki bi jih snovalci družbenega razvoja lahko vključili v strategije razvoja.

Za partnerje v projektu so bili izvedeni dva študijska obiska (London, Velika Britanija in Kopenhagen, Danska) in dve konferenci (Bukarešta, Romunija in Firence, Italija). Med seboj smo sodelovali na spletnih forumih, zbirali informacije o nacionalnih sistemih računske pismenosti odraslih, itd.

Študijski obiski so bili priložnost, da smo se partnerji podrobneje seznanili z razvojem in obstoječim sistemom računske pismenosti v izbranih državah, hkrati pa smo izmenjavali mnenja in informacije o sistemih računske pismenosti v partnerskih državah. Konferenci sta bili namenjeni diseminaciji rezultatov projekta in širjenju ozaveščenosti o pomembnosti razvijanja računske pismenosti odraslih.

7. maja 2009 je projekt prejel bronasto priznanje za kreativnost in inovativnost v okviru aktivnosti Grundtvig programa Vseživljenjsko učenje. Nagrade so bile podeljene na konferenci Inovacije in kreativnost v vseživljenjskem učenju v Pragi. V imenu partnerjev projekta sta nagrado prevzela Hanna Chistensen, predstavnica koordinacijske organizacije VOX iz Norveške, in Lars Gustafsson, predstavnik partnerske organizacije NCM iz Švedske.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: oktober 2005 – oktober 2007
Program: Socrates, Grundtvig Networks (G4)
Koordinator: http://www.statvoks.no/emma/
Partnerske države: Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Grčija, Italija, Latvija, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Romunija, Slovenija, Španija, Švedska
Pridruženi partnerici: Avstralija in Švica
Koordinatorica projekta za Slovenijo: Ana Ileršič