Učinki neformalnega učenja

(Bell – Benefits of Lifelong Learning)

Projekt je raziskoval kompleksno povezanost med udeležbo odraslih v neformalnih oblikah izobraževanja in neposrednimi učinki njihove udeležbe v tem izobraževanju na njihovo blaginjo in na družbo, v kateri živijo. Raziskava se je osredotočila predvsem na preučevanje družbenih učinkov učenja (večja socialna vključenost, učinkovitejše mreže, boljše zdravje in večja družbena participacija) in individualne učinke učenja (boljša samopodoba in višja samozavest), ne pa na ekonomske učinke učenje, kot so višji zaslužek in višji prihodki od davkov.

To je bil prvi mednarodni raziskovalni projekt, ki je zbiral primerljive kvantitativne in kvalitativne podatke o merljivih učinkih udeležbe v neformalnem izobraževanju odraslih.

Pridobljeni empirični podatki projekta so v pomoč načrtovalcem politik pri odločanju, prisotnosti izobraževanja odraslih v izobraževalni politiki, predvsem pa se je s projektom spodbudilo investicije v pogosto marginalizirana področja izobraževanja odraslih. Prav tako pomemben cilj projekta je bil ovrednotenje koncepta ‘učinkov’ v okviru Evropskih primerjalnih študij in pridobivanje podatkov o naravi in medsebojni povezanosti učinkov.

Podatke o učinkih neformalnega učenja se je zbiralo neposredno pri odraslih udeležencih izobraževanja z vprašalnikom (1000 odraslih oseb) in s poglobljenim intervjujem po skupni metodologiji. Pri tem je bila pri dostopanju do odraslih udeležencev neformalnega izobraževanja upoštevana pomoč izobraževalnih in drugih organizacij, ki so nosilke neformalnega izobraževanja odraslih v Sloveniji. Kot rezultat projekta je bilo pripravljeno raziskovalno poročilo s primerjalnimi rezultati učinkov udeležbe odraslih v neformalnih oblikah učenja.

Več o projektu lahko preberete tukaj.

Rezultati projekta
Osebna izkaznica projekta
Časovni okvir: november 2011 – januar 2014
Program: Program Vseživljenjsko učenje – Študije in komparativne raziskave (KA 1)
Koordinator: Nemški inštitut za izobraževanje odraslih – Center za vseživljenjsko učenje Leibniz (DIE)
Partnerske države: Češka, Finska, Italija,Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija (tihi partner), Španija, Švica, Velika Britanija in EAEA
Kontaktna oseba: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591, F: 01 5842 550, E: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta na ACS: dr. Natalija Vrečer