Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb

(SkillHUBS – Transnational prison up-skilling and training model)

Andragoška stroka v Sloveniji in tudi ACS se ne ukvarjata sistematično z izobraževanjem zapornikov. Izobraževalne potrebe in značilnosti zapornikov so v veliki meri neraziskane, ni razvitih teoretskih in strokovnih podlag izobraževanja in usposabljanja zaprtih oseb. Nekoliko bolj se s področjem izobraževanja zaprtih oseb v Sloveniji ukvarja le področje svetovanja v okviru Središč za informiranje in svetovanje. Izobraževalne organizacije za odrasle so v te pogledu prepuščene same sebi, obstoječe izobraževalne programe in pristope poskušajo prilagoditi zaprtim osebam.

Projekt SkillHUBS pomeni poskus, da se razvije celovit model ugotavljanja izobraževalnih potreb in razvoja temeljnih zmožnosti zaprtih oseb, ki bi jim po prestani kazni pomagal pri ponovnem vključevanju v družbo in na trg dela.

V okviru projekta SkillHUBS se želi razviti modele inovativnih pristopov za ocenjevanje, vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb, ki zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo drugačen pristop. Sestavni del pristopa je tudi razvoj celovite individualizirane metodologije za popis učnih dosežkov zaprtih oseb, ki bo vsebovala izobraževalne cilje, vsebine izobraževanja, popis razvitih spretnosti, mentorjeve zapise o napredku ipd. Zaprte osebe bodo lahko priložile popis dosežkov v osebni portfolijo, kot je denimo Evropski potni list o spretnostih in Nefix porfolijo. V projektu se bomo osredotočili na temeljne zmožnosti besedilnih, matematičnih in digitalnih spretnosti, ter na prenosljive spretnosti reševanje problemov, kritično mišljenje in ustvarjalnost. Model bo praktično preizkušen na izbranem številu zaprtih oseb, pri čemer se bodo posebej vrednotili njihovi dosežki v okviru projekta.

 
Cilji:
 • Razvoj strokovnih znanj in kompetenc svetovalcev / mentorjev za ocenjevanje, vrednotenje in razvoj temeljnih spretnosti pri zaprtih osebah.
 • Izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb na področju temeljnih in prenosljivih spretnosti za potrebe sedanjega in prihodnjega poklicnega razvoja, s pomočjo inovativnega in prenosljivega modela.
 • Priprava priporočil za uvajanje modela v nacionalne sisteme izobraževanja.
 • Diseminacija in osveščanje deležnikov o rezultatih projekta.
 
​Rezultati projekta:
 • Model izobraževanja za razvoj spretnosti v zaporih SkillHUBS ‘generator’
  PDF
 • Priporočila za vpeljavo modela »skillHUBS« v nacionalne sisteme izobraževanja v zaporih
  PDF
 • Raziskovalno poročilo s smernicami za projekte (samo v angleščini)
  PDF

 

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani EAEA in na spletni strani SkillHUBS.

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 1. januar 2018 – 30. junij 2020
Program: Erasmus+, K3 Support for Policy Reform – Innitiatives for Policy Innovation – Forward Looking Cooperation Projects
Koordinator: Slovenija, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Partnerske države: EAEA, Malta (University of Malta), Nizozemska (Stitching Foundation), Romunija, (Penitenciaul Baia Mare), Slovenija (Andragoški center Slovenije), Velika Britanja (Life and Work Institute)
Kontaktna oseba na ACS: Mag. Estera Možina (T: 01 584 2591, E: ester.mozina@acs.si)