Predavanja in predstavitve

A

B

D

G

J

 • Javrh, P. (2011). Predstavitev dosežkov podprojekta Razvoj pismenosti. Prispevek predstavljen na Zaključni konferenci projekta ESS Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011 (7.12.2011).
 • Javrh, P. (2013). Odličnost izobraževalcev odraslih in prelomni časi. Plenarno predavanje na konferenci o izobraževanju odraslih “Odličnost izobraževalcev odraslih in prelomni časi”. Ljubljana: Zveza ljudskih univerz Slovenije (21.11.2013).
 • Javrh, P. (2014). Kako obogatiti razvoj pismenosti. Prispevek predstavljen na Zaključni konferenci projekta Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje (20.3.2014).
 • Javrh, P. (2015). Je besedilna spretnost še pomembna? Prispevek predstavljen v sklopu projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015 na strokovnem dogodku EPUO na AZM Maribor (12.5.2015).
 • Javrh, P. (2015). Mladi kot ranljiva skupina na trgu. Prispevek predstavljen v sklopu projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015 na strokovnem dogodku EPUO Mladi med šolo in zaposlitvijo v RIC Novo Mesto (7.5.2015).
 • Javrh, P. (2015). O kompetencah odraslih za današnji trg dela. Prispevek predstavljen v sklopu projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015 na strokovnem dogodku EPUO Na poti do samozaposlitve v ZIK Črnomelj (29.5.2015).
 • Javrh, P. (2016). Razvitost posameznih spretnosti in karierni razvoj posameznika. V Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivihZbornik prispevkov z 20. andragoškega kolokvija (29.9.2016). Ljubljana: Andragoški center Slovenije. [Video]
 • Jelenc Krašovec, S. (2016). Spretnosti in znanja odraslih po 50. letu starosti. V Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivihZbornik prispevkov z 20. andragoškega kolokvija (29.9.2016). Ljubljana: Andragoški center Slovenije. [Video]
 • Javrh, P. (2016). Razvitost spretnosti v delovno aktivni populaciji. Plenarno predavanje na konferenci Kakovostna delovna mesta za vse. Brdo pri Kranju: MDDSZ (28.10.2016).

K

L

 • Lenič, Š. (2015). Zbiranje in kakovost podatkov v raziskavi PIAAC. Prispevek predstavljen v sklopu projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013 – 2015 na strokovnem dogodku EPUO Razvoj zmožnosti, potrebnih za delo v Mestni knjižnici Ljubljana (28.5.2015).
 • Lenič, Š., Kušar, D., Magajne, A., Fišer, L., Bider, K. Žalec, N., Šarc, S. (2014). Aktivnost 1: Razvoj pismenosti. Predstavitev dosežkov. Prispevek predstavljen na Zaključni konferenci projekta Razvijamo temeljne zmožnosti odraslih in odkrivamo skrito znanje (20.3.2014).

M

O

P

S

Š

T

 • Thorn, W. (2016). PIAAC – an overview. V Spretnosti odraslih: premislek o stanju in izzivihZbornik prispevkov z 20. andragoškega kolokvija (29.9.2016). Ljubljana: Andragoški center Slovenije. [Video]

U

W