Portfolijo v programih za razvijanje ključnih kompetenc

(Key PAL – Key Skills Portfolio Assisted Learning)

Osrednja dejavnost projekta je bila s pomočjo pilotne izvedbe oblikovanja e-portfolija v programih pridobivanja ključnih kompetenc z uporabo različnih mehanizmov za oblikovanje e-portfolija ugotoviti, do kakšne mere se lahko z razvojem e-portfolija:

  • zviša raven obvladovanja ključnih kompetenc,
  • vrednoti raven obvladovanja ključnih kompetenc in
  • usposobi posameznike za povezovanje področja izobraževanja s področjem dela.

Projekt je imel več pričakovanih rezultatov in predvidenih več učinkov. Vzpostavljena je bila mreža uporabnikov elektronskega portfolija in izdelana navodila ter pripomočki za vpeljevanje elektronskega portfolija v programih za razvijanje ključnih kompetenc pri mlajših odraslih. Izdelana so bila priporočila za uporabo elektronskega portfolija za vse, ki kakorkoli prispevajo k izobraževanju ter družbenemu vključevanju mlajših odraslih. Med pomembne rezultate oziroma učinke projekta je sodila tudi izdelava priporočil za vse, ki elektronski portfolijo uporabljajo, s tem pa se je povečala oziroma razširila možnost uporabe tovrstne tehnologije v neposredni praksi. V okviru partnerske organizacije v projektu so bili izpeljani seminarji ter delavnice z namenom diseminacije rezultatov projekta v širši evropski prostor.

Novi pristopi v postopkih pridobivanja in izkazovanja ključnih kompetenc mlajše odrasle motivirajo za pridobivanje novih spretnosti in kompetenc, pri čemer portfolijo izkazuje različne učne dosežke in uspehe posameznika in ima tako za posameznika doživljenjsko vrednost.

Nove pristope učenja in poučevanja lahko izvajalci programov neposredno vpeljejo v lastno učno prakso, medtem, ko s pomočjo programa odgovorne osebe, ki med drugim tudi »krojijo« politiko na področju vseživljenjskega učenja, lažje razumejo različne pristope razvoja in vrednotenja ključnih kompetenc.

Rezultati projekta
  • Primerjalno poročilo o aktivnostih na področju vrednotenja v posameznih partnerskih državah
  • Navodila za oblikovanje Elektronskega portfolija – za tutorje
  • Navodila za oblikovanje elektronskega portfolija – za udeležence
  • Oblikovanje certifikata za sodelujoče udeležence in mentorje v Key PAL projektu
Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 2004 – 2006
Program: Grundtvig 1
Spletna stran: http://www.eife-l.org/activities/projects/keypal/keypal (le z geslom)
Koordinator: European Institute for e-learning (EIfEL), Pariz, Francija
Partnerske države: Nemčija, Slovenija, Švica in Velika Britanija
Koordinatorica projekta za Slovenijo: Natalija Žalec, MAEd(UK)
Sodelavci projekta v Sloveniji: Vera Mlinar, Metka Svetina, mag. Estera Možina