Evropska mreža za družinsko učenje

(EFLN – European Family Learning Network)

Cilj projekta je bil vzpostavitev evropske mreže družinskega učenja, s čimer se je ustvarila možnost za izmenjavo strokovnih spoznanj, primerov dobre prakse ter novosti s področja raziskovanja in razvoja področja.

Pomembna namena projekta sta bila:

  • promocija različnih oblik družinskega učenja in osveščanje o pomenu tovrstne dejavnosti – na ravni ustanov, ki so že izvajale ali bi to lahko izvajale, in na ravni načrtovanja družbenega razvoja in politike ter
  • spodbujanje nastajanja nacionalnih in lokalnih mrež za družinsko učenje.

Projekt se je pričel decembra 2006 in se ukvarjal z različnimi oblikami in vsebinami družinskega učenja. V sklopu projekta so bili pripravljeni trije tematski seminarji, ki so se jih udeležili strokovnjaki s področja družinskega učenja prek programa Gruntvig 3.

Vsebine seminarjev so bile:

  • sodelovanje staršev pri učenju otrok (Nürnberg, Nemčija, november 2007),
  • vzpostavljanje nacionalnih in lokalnih mrež za družinsko učenje (Karjaa, Finska, maj 2008) in
  • družinsko učenje in aktivno državljanstvo (Iasi, Romunija, november 2008).

V prvi vrsti je bil projekt namenjen strokovnjakom in praktikom, ki se ukvarjajo z razvojem programov in projektov družinskega učenja za dvig temeljnih spretnosti in spodbujanje vseživljenjskega učenja. Prek strokovnjakov in praktikov je bil namen mreže spodbujati nove možnosti in priložnosti za družine v partnerskih državah, ki so manj izobražene in potrebujejo pomoč pri učenju. Projekt je posebno pozornost posvetil družinam priseljencev in družinam etničnih skupnosti.

Andragoški center Slovenije je sodeloval in sodeluje na področju družinske pismenosti kot ene od oblik družinskega učenja. Programi družinske pismenosti ACS so bili podrobneje predstavljeni širšem krogu strokovnjakov predvsem iz Nemčije in Velike Britanije na srečanju partnerskih ustanov v Nürnbergu novembra 2007.

Projekt se je zaključil s konferenco zaključne konference Družinsko učenje in ustvarjanje družbe vseživljenjskega učenja junija 2009.

Rezultati projekta
  • spletna stran,
  • trije seminarji, ki so bili financirani iz programa Grundtvig 3,
  • informativni bilten, ki izhaja dvakrat na leto in je dostopen na spletni strani projekta,
  • publikacija o družinskem učenju in
  • zaključna konferenca.
Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 2006 – 2009
Program: Grundtvig 4
Koordinator: Campaign for Learning, Birmingham, Velika Britanija
Partnerske države: Francija, Finska, Irska, Italija,Nemčija, Norveška, Poljska, Romunija, Slovenija in Velika Britanija.
Kontaktna oseba na ACS: mag. Estera Možina (tel.: 01 5842 591, faks: 01 5842 550, e-mail: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta v Sloveniji: dr. Livija Knaflič