PROFI TRAIN

(Profesionalizacija izobraževalcev odraslih za razvoj spretnosti v delovnem okolju)

Zakaj?

V vsej Evropi je vključenost slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev v poklicno izobraževanje in usposabljanje pod povprečjem. Njihovo tveganje za brezposelnost je visoko. Aktualne strokovne razprave v zadnjem desetletju postavljajo te zaposlene v središče pozornosti kot notranji, lastni potencial podjetij za zagotavljanje konkurenčnosti. Podjetja tako postajajo vedno bolj pomembna za dostop do te ciljne skupine zaposlenih delavcev in njihovo vključitev v vseživljenjsko izobraževanje.

Izobraževanje v delovnem okolju, ki poleg poklicnega usposabljanja vključuje tudi učenje in pridobivanje temeljnih spretnosti, postaja v evropskem prostoru izviren način, kako doseči slabše izobražene in nizko usposobljene zaposlene delavce in vplivati na njihov razvoj temeljnih spretnosti. Različni nacionalni in evropski projekti ter implementirane strategije s tega inovativnega načina izobraževanja na podlagi ugotovitev iz neposredne prakse povzemajo različne načine, kako oblikovati ustrezen dostop do podjetij in zaposlenih, učenje in razvoj spretnosti ter kompetenc v delovnem okolju ter opisujejo organizacijske strukture, ki spodbujajo razvoj na tem področju. Izkazalo se je tudi, da morajo biti za uspešnost strategij za nadaljnjo izobraževanje slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev programi učenja v delovnem okolju profesionalno zasnovani.

 

Kaj?

PROFI-TRAIN se naslanja na ta obstoječa znanja v partnerskih državah pri razvoju prenosljivih in gibkih profesionalnih načinov usposabljanja učiteljev spretnosti in drugih izobraževalcev oziroma strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih in poklicnem usposabljanju – poučevanju, vodenju in pripravi učiteljev – v smeri njihove profesionalizacije. V projektu se razvija gibke učne pristope, ki se bodo testirali v 7 sodelujočih državah.

Andragoški center Slovenije je bil v okviru projekta odgovoren za drugega od štirih intelektualnih produktov (IO2) – Vodnik za usposabljanje učiteljev in drugih izobraževalcev odraslih, ki izvajajo izobraževanja za razvoj spretnosti v delovnem okolju. Delo je obsegalo pripravo, konceptualno zasnovo in koordiniranje nastajanja 6 tematskih modulov za izvedbo seminarjev.

Utrinek s prvega delovnega srečanja projektnih partnerjev v Dortmundu, november 2017

V okviru projekta PROFI-TRAIN je nastala tudi predstavitvena zloženka o projektu, ki je na voljo tukaj.

 

Rezultati projekta

Koncept profesionalizacije izobraževalcev, ki pripravljajo in izvajajo programe za razvoj spretnosti v delovnem okolju, je bil razvit v okviru projekta Profi-Train. Sestavljajo ga trije elementi:

  • Priročnik za samostojno učenje o razvoju spretnosti v delovnem okolju (Self-study Manual) – IO1 PDF  
  • Vodnik za usposabljanje učiteljev in drugih izobraževalcev odraslih, ki izvajajo izobraževanja za razvoj spretnosti v delovnem okolju, s šestimi tematskimi moduli za neposredno izvedbo seminarjev (Curricularly edited thematic modules), IO2
    PDF
  • Evropski vodnik za deležnike o pomenu in načinih izobraževanja temeljnih spretnosti v delovnem okolju (European roadmap for stakeholders), IO4
    PDF

Na podlagi nacionalnih poročil sta bila pripravljena projektno poročilo in strokovni članek z opisom stanja in potreb v partnerskih državah (Professionalization of work-based basic education), IO1, v projektnem obdobju pa je bil izveden tudi pilotni preizkus nastalih produktov v neposredni praksi znotraj vseh projektnih držav partneric (IO3).

Vsi rezultati projekta so skupaj z aktualnimi informacijami o projektu prosto dostopni na tej in uradni spletni strani projekta.

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 1. september 2017 – 31. avgust 2020
Program: Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu (Erasmus+ K2) (Prečna akcija: ADULT EDUCATION: Extending and developing educators’ competences)
Koordinator: Nemčija
Partnerske države: Slovenija, Malta, Avstrija, Češka, Grčija in Švica (tihi partner)
Kontaktna oseba: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591, F: 01 5842 550, E: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta v Sloveniji: dr. Petra Javrh, Alja Verdenik