PROFI TRAIN

(Trainer-competence for work-based basic skills)

Zakaj?

V vsej Evropi je vključenost slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev v poklicno izobraževanje in usposabljanje pod povprečjem. Njihovo tveganje za brezposelnost je visoko. Aktualne strokovne razprave v zadnjem desetletju postavljajo te zaposlene v središče pozornosti kot notranji, lastni potencial podjetij za zagotavljanje konkurenčnosti. Podjetja tako postajajo vedno bolj pomembna za dostop do te ciljne skupine zaposlenih delavcev in njihovo vključitev v vseživljenjsko izobraževanje.

Usposabljanje na delovnem mestu, ki poleg poklicnega usposabljanja vključuje tudi učenje in pridobivanje temeljnih spretnosti, postaja v evropskem prostoru izviren način, kako doseči slabše izobražene in nizko usposobljene zaposlene delavce in vplivati na njihov razvoj temeljnih spretnosti. Različni nacionalni in evropski projekti ter implementirane strategije s tega inovativnega načina usposabljanja na podlagi ugotovitev iz neposredne prakse povzemajo različne načine, kako oblikovati ustrezen dostop do podjetij in zaposlenih, učenje in razvoj spretnosti ter kompetenc na delovnem mestu ter opisujejo organizacijske strukture, ki spodbujajo razvoj na tem področju. Izkazalo se je tudi, da morajo biti za uspešnost strategij za nadaljnjo izobraževanje slabše izobraženih in nizko usposobljenih zaposlenih delavcev programi učenja na delovnem mestu profesionalno zasnovani.

 

Kaj?

PROFI-TRAIN se naslanja na ta obstoječa znanja v partnerskih državah pri razvoju prenosljivih in gibkih profesionalnih načinov usposabljanja učiteljev spretnosti v izobraževanju odraslih in poklicnem usposabljanju – poučevanju, vodenju in pripravi učiteljev – v smeri njihove profesionalizacije. V projektu se razvija gibke učne pristope, ki se bodo testirali v 7 sodelujočih državah.

Andragoški center Slovenije je v okviru projekta odgovoren za drugega od štirih intelektualnih produktov (IO2), ki obsega konceptualno zasnovo in koordiniranje nastajanja 6 modulov.

Utrinek s prvega delovnega srečanja projektnih partnerjev v Dortmundu, november 2017

 

V okviru projekta PROFI-TRAIN je nastala tudi predstavitvena zloženka o projektu, ki je na voljo tukaj.

 

Rezultati projekta

V okviru projekta PROFI-TRAIN bodo razviti produkti za testiranje in evalvacijo koncepta usposabljanja in profesionalnega razvoja kadrov, ki ga bodo sestavljali trije elementi:

  • priročnik o razvoju spretnosti na delovnem mestu za samostojno učenje (Self-study Manual) – IO1,
  • šest tematskih modulov za usposabljanje, namenjenih neposredni izvedbi seminarjev (Curricularly edited thematic modules), IO2, in
  • Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja iz temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu, namenjen deležnikom (European roadmap for stakeholders), IO4.

Na podlagi nacionalnih poročil bosta pripravljena projektno poročilo in strokovni članek z opisom stanja in potreb v partnerskih državah (Professionalization of work-based basic education), IO1, v projektnem obdobju pa bo izveden tudi pilotni preizkus nastalih produktov v neposredni praksi znotraj vseh projektnih držav partneric (IO3).

Vsi rezultati projekta bodo skupaj z aktualnimi informacijami o projektu prosto dostopni na tej in uradni spletni strani projekta.

Osebna izkaznica projekta

Časovni okvir: 1. september 2017 – 31. avgust 2020
Program: Profesionalizacija učiteljev spretnosti na delovnem mestu (Erasmus+ K2) (Prečna akcija: ADULT EDUCATION: Extending and developing educators’ competences)
Koordinator: Nemčija
Partnerske države: Slovenija, Malta, Avstrija, Češka, Grčija in Švica (tihi partner)
Kontaktna oseba: mag. Estera Možina (T: 01 5842 591, F: 01 5842 550, E: ester.mozina@acs.si)
Sodelavci projekta v Sloveniji: dr. Petra Javrh, Alja Verdenik