Oglejte si prireditve akcije TVU 2021: Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!

Na letošnjih Tednih vseživljenjskega učenja bo priložnost, da boste z Spletnim Vprašalnikom Ocenjevanje Spretnosti – SVOS ocenili, kakšne so vaše temeljne spretnosti. Skupno akcijo »Spoznaj spretnosti – zaglej nove priložnosti!« smo na TVU zasnovali z namenom, da bi ozaveščali o pomenu ponotranjenja lastnih spretnosti, ki lahko obogatijo naše življenje in nas motivirajo za nadaljnje učenje. Pomagajo nam pri morebitni odločitvi za vključitev v nadaljnje/nadaljevalne formalne ali neformalne oblike učenja.

V okviru razvojnega projekta ACS Strokovna podpora razvoju kompetenc odraslih 2016–2022  odraslim nudimo možnost za brezplačno ocenjevanje spretnosti z vprašalnikom SVOS. Dostop do brezplačnega ocenjevanja je zagotovljen odraslim iz vse Slovenije. V ta namen je vzpostavljena široka mreža t.i. Lokalnih točk SVOS, na katerih usposobljeni strokovni sodelavci v varnem okolju zagotavljajo odraslim ocenjevanje, možnost svetovanja po končanem ocenjevanju, pripravo individualnega načrta izobraževanja, vključitev v izobraževalne programe, kolikor je mogoče prilagojene stanju spretnosti.

V skupno akcijo na TVU vključujemo dogodke, na katerih ozaveščamo o pomenu spretnosti in orodju SVOS po vsej Sloveniji. Vsi, ki vas zanima, kakšne so vaše spretnosti, na katerih področjih ste močnejši in na katerih šibkejši, boste lahko rešili vprašalnik SVOS in preverili lastne spretnosti. Sledite spletnemu koledarju TVU in poiščite dogodek na temo ocenjevanja spretnosti v vašem lokalnem okolju!

Slogan letošnjega TVU je »Slovenija, učeča se dežela«, s katerim opozarjamo na vseprisotnost in tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Več o TVU 2021 na spletni strani https://tvu.acs.si/sl/domov/.