Terminologija

Ključne kompetence ali temeljne zmožnosti

Temeljne zmožnosti ali ključne kompetence so tiste zmožnosti, ki niso odvisne od okoliščin delovanja in posamezniku ne glede na specifične okoliščine omogočajo funkcionalno odzivanje in delovanje v širokem spektru različnih dejavnosti. So prenosljive med različnimi poklici, predvsem pa posamezniku omogočajo udeležbo v družbi in osebnostni razvoj. (Temeljne zmožnosti odraslih, 2012)

Kompetenca

Kompetenca je zmožnost posameznika, da pridobljeno znanje in veščine v skladu s svojimi vrednotami in stališči uporabi v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah. (Temeljne zmožnosti odraslih, 2012)

Življenjske spretnosti

Življenjske spretnosti so sestavni deli zmožnosti za življenje in delo v konkretnem socialnem, kulturnem in naravnem okolju. Spretnosti se oblikujejo kot odgovor na potrebe posameznika v konkretnem življenjskem okolju. (Definicija LSE)