Gradiva

 

Prispevki v reviji Andragoška spoznanja – Revija za izobraževanje odraslih, 2015, 21(2)

 

Publikaciji Ekonomske fakultete na temo raziskave PIAAC, 2015:

 

Brošura z vsebino programa in povzetkov z Zaključne konference projekta ESS Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013–2015: