Ocenjevanje spretnosti, spletni vprašalnik 

Ocenjevanje spretnosti odraslih (Education&Skills Online, slovensko ‘Ocenjevanje spretnosti, spletni vprašalnik’) je projekt OECD in Evropske komisije. Nastal je po letu 2013 po prvi objavi rezultatov PIAAC z namenom, da se inštrumente, ki so sicer zasnovani za testiranje na velikih vzorcih populacije, posebej prilagodi za testiranje spretnosti posameznikov s pomočjo računalniške aplikacije.

Prav zaradi tega je inštrument za individualno testiranje standardiziran, rezultati posameznika pa so primerljivi z nacionalnimi in mednarodnimi rezultati. Predvsem pa orodje omogoča takojšnje rezultate o temeljih spretnostih posameznika in tako daje dodano vrednost naložbi PIAAC v testiranje populacije in učinkovitejše izvajanje ukrepov za razvoj kompetenc odraslih.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je podprlo izvajanje projekta Education&Skills Online v okviru večletnega razvojnega projekta Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc 2016-2022ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Aktivnosti projekta so se pričele decembra 2016 in se bodo zaključile v začetku leta 2018, ko bo izšla tudi končna verzija inštrumenta, prilagojenega za slovenski prostor.