TEMELJNA ZMOŽNOST

SOCIALNE IN DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE

Temeljna zmožnost socialne in državljanske kompetence predstavlja našo sposobnost, da prepoznamo in vzpostavimo svojo vlogo v družbi, v kateri vstopamo v različne medsebojne odnose in ki nam omogoča, da smo opolnomočeni in vključeni v različna socialna okolja.

Zakaj?

Temeljna zmožnost socialne in državljanske kompetence je posameznikova sposobnost, da prepozna in vzpostavi svojo vlogo v družbi, v kateri vstopa v različne medsebojne odnose, je
opolnomočen in vključen v socialna okolja.

Posameznik, ki je socialno kompetenten, ve, kako pomembno je telesno in duševno zdravje, da bi lahko bil dejaven člen najrazličnejših socialnih mrež. Posamezniki so odporni in sposobni soočanja z negotovostjo in stresom, sposobni konstruktivnega sporazumevanja v različnih okoljih, sodelovanja v skupinah in pogajanja. To zajema izkazovanje strpnosti, izražanje in razumevanje različnih stališč ter sposobnost vlivanja zaupanja in empatije.

Državljanska kompetentnost pomeni angažiran odnos do skupnih vprašanj, opravljanje državljanskih dejavnosti, solidarnost in zanimanje za reševanje problemov širše skupnosti, naroda, države. Državljanska kompetenca je sposobnost posameznika, da ravna kot odgovoren državljan,polno udeležen v državljanskem in družbenem življenju, ki razume družbene, gospodarske, pravne in politične koncepte in strukture, razvoj dogodkov v svetu in trajnostni razvoj.

Poznavanje pravic in dolžnosti

Poznavanje temeljnih človekovih pravic in dolžnosti in ravnanje v skladu z njimi, poznavanje vlog v skupnosti, državnih simbolov, zgodovine države.

Vzpostavitev odnosov

Obvladovanje komuniciranja v skupini in zmožnost sodelovanja v timu, sposobnost povezovanja in pogajanja, spoštovanje sebe in drugih, skrb za prihodnje generacije

Aktivno vključevanje v družbo

Načrtovanje dejavnosti za zdravo življenje in kakovostno preživljanje prostega časa, aktivno sodelovanje v lokalnem okolju in skupnosti, prevzemanje odgovornosti za svoje delovanje v družbi

Izobraževalni film

Kratko video učno gradivo skozi osebno zgodbo opisuje temeljno zmožnost socialne in državljanske kompetence. Izobraževalni film pomaga izoblikovati razumevanje o tem, kako pomembna je ta temeljna zmožnost v času globalizacije, prepletanja kultur, ekonomije in ljudi.

Neobičajna zgodba gospe Renate Pavšič razkriva, zakaj in kako dejavno sodelovati v družbenem življenju, čeprav morda doslej nismo imeli takih izkušenj. Videli bomo, da sočutje in spoštovanje ustvarjajo pravi prostor za sodelovanje in navdušenje ter veselje pri delu, ne glede na to, kakšno delo opravljamo. Državljanske kompetence so morda skrite v zelo vsakdanjih opravilih, potrjuje Renatina izpoved.

Film v celoti traja 19 minut. 

Knjižica z opisniki

Posameznik, ki je socialno kompetenten, ve, kako pomembno je telesno in duševno zdravje, da bi lahko bil dejaven člen najrazličnejših socialnih mrež. Posamezniki so odporni in sposobni soočanja z negotovostjo in stresom, sposobni konstruktivnega sporazumevanja v različnih okoljih, sodelovanja v skupinah in pogajanja. To zajema izkazovanje strpnosti, izražanje in razumevanje različnih stališč ter sposobnost vlivanja zaupanja in empatije. Zavzemajo se za zagotavljanje socialne pravičnosti in poštenosti in spoštujejo človekove pravice.

Državljanska kompetenca zaobjema tako znanje, spretnosti in naravnanost posameznika, da ravna kot odgovoren državljan, ki je dejaven v državljanskem in družbenem življenju. Njegovo ravnanje odseva razumevanje družbenih, kulturnih, gospodarskih, pravnih ter političnih razmer in struktur, razvoj dogodkov v svetu ter trajnostni razvoj. Pripravljen je na premagovanje predsodkov in sklepanje kompromisov, ko je to potrebno.

 

Kako dobro razvite pa so tvoje socialne in državljanske kompetence?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost socialne in državljanske kompetence lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • UŽU – Moj korak
  • UŽU – Most do izobrazbe
  • UŽU – Delovno mesto
  • UŽU – Razgibajmo življenje z učenjem

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali

»Kaj pomeni biti aktivni državljan in se aktivno vključevati v družbo /…/. Z opredeljenimi področji, splošnimi opisniki in njihovimi konkretnimi prilagoditvami za ranljive skupine skupaj s praktičnimi primeri uporabe teh bo knjižica v veliko pomoč vsem strokovnim delavcem na področju izobraževanja odraslih, tako pri načrtovanju in izvedbi različnih izobraževalnih programov kot tudi v svetovalni dejavnosti. Učitelj lahko knjižico uporabi kot pripomoček pri svojem delu, kot orodje za načrtovanje aktivnosti v programu, kjer učni izidi zajemajo tudi razvoj temeljnih zmožnosti. Obenem rabijo preglednice z opisniki na minimalni in optimalni ravni tudi kot opomnik, ki ga ima učitelj vedno pred seboj in lahko spremlja napredek udeležencev ter se z njimi o tem tudi pogovori. Pomaga jim pri ozaveščanju o njihovih temeljnih zmožnostih in jih spodbuja k nadaljnjemu razvoju in osebni rasti.«

Kristina Jerič

organizatorka izobraževanja in svetovalka

»Vključenost v okolje … ja, to pomeni, da tam, kjer si, da sodeluješ, v okolju, da kaj pomagaš, da kaj prispevaš. Sem bila bolj zaprte sorte in zdaj sem se z vašo pomočjo v večgeneracijskem centru in s pomočjo zdravnice (kar zadeva hujšanje) malo bolj odprla.«

Marinka, 70 let

upokojenka

»Prostovoljstvo na različnih področjih omogoča stik z družbo, omogoča komunikacijo. Lahko se izraziš in pokažeš svoje znanje. S tem dobiš tudi potrditev od drugih, to pa kar vpliva na samopodobo in krepi samozavest.«

Mitja, 33 let

strojni tehik