TEMELJNA ZMOŽNOST

Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji

Temeljna zmožnost predstavlja sposobnost uporabe matematičnega razmišljanja in znanja za reševanje izzivov v vsakdanjem življenju ter za razlago naravnega ustroja sveta.

Zakaj?

Matematična kompetenca pomeni sposobnost obvladovanja in uporabe matematičnega razmišljanja za reševanje mnogih težav v vsakdanjem življenju. Zajema sposobnost in pripravljenost za uporabo matematičnih načinov razmišljanja (logično in prostorsko razmišljanje) in načinov predstavljanja (formule, modeli, konstrukcije, grafi in razpredelnice).

Osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji se nanašajo na sposobnost in pripravljenost uporabe celote znanja in metodologije zato, da bi pojasnili naravni ustroj sveta tako, da prepoznamo temeljna vprašanja in na podlagi dokazov skušamo odgovoriti nanje.

Števila in računske operacije

Poznavanje in uporaba osnovnih računskih operacij, poznavanje pravil gibanja v koordinatnem sistemu, uporaba kalkulatorja

Obdelava podatkov

Poznavanje in uporaba vprašalnikov za zbiranje statističnih podatkov, branje preglednic, diagramov in piktogramov, zmožnost iskanja in uporabe statističnih pojmov v besedilih.

Odnosi med količinami

Razumevanje razmerij med različnimi količinami, vrednostmi enot, merili na zemljevidu. Zmožnost razdelitve na manjše dele in primerjava med njimi.

V

Geometrija in merjenje

Poznavanje osnovnih geometrijskh pojmov in merskih enot ter njihova uporaba pri reševanju konkretnih življenjskih nalog.

Ekologija

Poznavanje osnovih delov in delovanja različnih gospodinjskih naprav in osnovna zmožnost njihovega vzdrževanja, osnovno poznavanje delovanja elektrike, recikliranja organskih odpadkov in permakulturnega kmetovanja.

Medicina in zdravje

Poznavanje različnih medicinskih pregledov in posegov, razumevanje pomena povezovanja prehranjevalnih verig in vloge človeka v njih, prepoznavanje škodljivega ravnanja s kozmetiko, čistili ipd., razumevanje pomena varčevanja s pitno vodo

Dom in prosti čas

Zmožnost vzdrževanja in urejanja lastnega bivalnega prostora, zavedanje o pomenu gibanja in razvijanja konjičkov za zdravje in kakovost življenja

Izobraževalni film

Prijetna zgodba upokojenih zakoncev Šalamon pokaže, kako matematična kompetenca in kompetence v znanosti in tehnologiji lahko pomagajo varčevati in vsakodnevno življenje narediti polno izzivov.

Uporabnik video učnega gradiva skozi osebno zgodbo spoznava temeljno zmožnost matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji ter gradi razumevanje o tem, kako pogosto v življenju naletimo na matematične probleme in koliko je dnevna rutina prepletena s tehnološkim rešitvami.

Knjižica z opisniki

Ta temeljna zmožnost zahteva obvladovanje številnih zelo širokih veščin in znanj.

Odrasli se z njo srečajo tako pri vsakodnevnih opravilih (na primer izračun popustov med akcijo) kot pri razmišljanju o abstraktnejših vprašanjih (na primer kako zmanjšati onesnaževanje narave in so-naravno bivati).

Obvladovanje te temeljne zmožnosti nam na primer olajša, da svoj vrt ustrezno razdelimo v gredice ali da izračunamo ceno oblačil ob razprodaji. Prav tako nam obvladovanje te zmožnosti pomaga oceniti približne stroške potovanja z avtomobilom, če poznamo povprečno porabo goriva na 100 kilometrov, ali pa denimo pripraviti natančno mešanico škropiva za škropljenje sadnega drevja.

Kako dobro razvita pa je tvoja temeljna zmožnost matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • Digitalna pismenost za odrasle
  • UŽU – Izzivi podeželja
  • UŽU – Most do izobrazbe
  • UŽU – Delovno mesto
  • UŽU – Beremo in pišemo skupaj

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali