TEMELJNA ZMOŽNOST

Samoiniciativnost in podjetnost

Samoiniciativnost in podjetnost je temeljna zmožnost uresničevanja posameznikovih zamisli, ki vključuje ustvarjalnost, inovativnost, sprejemanje tveganja ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za doseganje konkretnega cilja. Ta temeljna zmožnost je v pomoč posameznikom na delovnem mestu, pri razumevanju ozadja samega dela in izkoriščanju ponujenih priložnosti, pa tudi v njihovem vsakdanjem življenju in v družbi nasploh.

Zakaj?

Obvladovanje te temeljne zmožnosti nam da dovolj znanja, spretnosti in iniciativnosti, da na primer: ponudimo svojo zelenjavo na tržnici, preko interneta prodajamo marmelado, ki smo jo pripravili sami; lahko bolje napredujemo v podjetju, kjer smo zaposleni ali ustanovimo kar svoje podjetje; da spremljamo mesečno porabo sredstev v gospodinjstvu in pripravimo dober načrt varčevanja; da pripravimo družinski piknik tako, da bo všeč otrokom in odraslim.

Razvoj in vodenje poslov/projektov

Iskanje podjetniške ideje, ciljna usmerjenost, načrtovanje podjetniške ideje, prepoznavanje svojih prednosti, vztrajnost, usmerjenost v iskanje rešitev, upravljanje tveganj, predstavitev ideje drugim, zavedanje postopnosti, strokovnost, realizacija ideje, učinkovito upravljanje financ, inovativno razmišljanje, vizija, smisel za promocijo, predstavitev svojih dosežkov, evalvacija, uvajanje neprestanih izboljšav.

Razvoj in vodenje ljudi

Motiviranje sodelavcev, upravljanje in razvoj socialnega kapitala, upoštevanje mnenj in izkušenj drugih, sklepanje kompromisov, prevzemanje odgovornosti, razvoj sodelavcev, timsko delovanje, vodenje skupine, čustvena inteligentnost, poslovna in osebna etika.

Izobraževalni film

Nekdanji osipnik Nejc v video učnem gradivu spregovori o tem, kako se je odločil in razvil temeljno zmožnosti samoiniciativnosti in podjetnosti, ki mu je spremenila življenje.

Film traja 29 minut, posebej pa si lahko ogledate samo krajše posamezne dele (Izobraževalni del, Ponovimo).

Knjižica z opisniki

To temeljno zmožnost sestavlja nabor znanj in spretnosti oziroma veščin (npr. poznavanje načrtovanja ideje in projektov, poznavanje trga ter priložnosti in izzivov znotraj njega, spretnosti predstavitve projektov, spretnosti učinkovitega razporejanja finančnih sredstev, ipd.), ki so podkrepljene s posameznikovimi stališči do te vsebine in odvisne od osebnega odnosa do njih (npr. poslovna in osebna etika, neodvisnost in inovativnost, skrb za neprestane izboljšave, odločenost za doseganje ciljev ipd.).

Odrasli se s to temeljno zmožnostjo srečujejo v svojem delovnem okolju (na primer, predlagajo izboljšave za obstoječe stanje v podjetju, kjer so zaposleni) ter prav tako v zasebnem življenju (na primer, ko vsako leto načrtujejo družinski poletni dopust, vsakič na drugo lokacijo).

Kako dobro razvita pa je tvoja temeljna zmožnost samoiniciativnost in podjetnost?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost samoiniciativnost in podjetnost lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • UŽU – Izzivi podeželja
  • UŽU – Delovno mesto

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali

˝Temeljna zmožnost Samoiniciativnost in podjetnost, kot jaz razumem, obsega: sposobnost uresničiti svoje cilje in zamisli; prepoznavanje in izkoriščanje priložnosti; ponujanje svojega znanja na način, da imaš od tega korist; razmišljanje o novostih in izboljšavah; znanje o tem, kako predstaviti svoje zamisli; znati navdušiti, da ti sledijo; imeti vizijo; učiti se iz izkušenj in napak (svojih in drugih); spoštovati nenapisana pravila (odnosi, poštenost …); sodelovanje; razumeti odnos med odločitvijo in posledicami; sposobnost samoevalvacije; sposobnost eksperimentiranja; ni nujno, da se neposredno povezuje z denarjem/zaslužkom.´

Patricija Rejec

učiteljica