Oglejte si predstavitveni video

Spoznaj spretnosti –
zaglej nove priložnosti.

Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti – SVOS
je spletni pripomoček, s katerim je možno brezplačno oceniti lastne spretnosti. Ustrezen je za odrasle vseh starosti. Namenjen je individualnemu ocenjevanju. Za reševanje si je potrebno vzeti dovolj časa v mirnem prostoru. Le tako bodo rezultati lahko zanesljivi in realni.

Prevzem vstopne številke
Kakšne naloge lahko pričakujete?

SVOS sestavljajo naloge in izzivi iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja ter zajemajo:

 • matematične in besedilne naloge,
 • naloge, ki se nanašajo na zmožnost uporabe tehnologij pri reševanju problemov in opravljanju zahtevnih nalog,
 • vprašanja o poklicnih interesih in namerah ter osebni blaginji in zdravju,
 • vašo oceno o rabi spretnosti pri delu in vsakdanjem življenju.
Kaj mi bodo povedali rezultati?

Po koncu reševanja dobite opisna poročila o vaših spretnostih.

 • Izvedeli boste, v čem ste dobri in katere spretnosti lahko še izboljšate.
 • Opisna poročila vam bodo pomagala pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje.
 • Izvedeli boste, koliko se vaši interesi ujemajo s trenutno ali želeno zaposlitvijo.
 • Izvedeli boste, kakšna je vaša stopnja pripravljenosti za iskanje novih zaposlitvenih priložnosti in razvoj kariere.
 • Prejeli boste priporočila o zdravem življenjskem slogu.
 • Vaš rezultat boste lahko primerjali z rezultati drugih odraslih vaših let, ki imajo podoben poklic in izobrazbo.
  Rešili ste naloge in pridobili rezultate. Kaj pa zdaj?

  Odraslim rezultati ocenjevanja spretnosti na splošno pomagajo pri odločitvah za nadaljnje učenje in izobraževanje, tudi za spremembo poklicne in zaposlitvene poti. Če bi se želeli o svojih rezultatih posvetovati, o tem seznanite strokovnega delavca, ki vam je posredoval žeton, in se dogovorite za svetovalni pogovor.

  Vabljeni k sodelovanju

  Sodelujemo s podjetji in drugimi ustanovami, ki želijo svojim zaposlenim in/ali strankam omogočiti oceno lastnih spretnosti. S SVOS lahko ugotovijo, katere spretnosti zaposlenih so dobro razvite in jih s pridom uporabljajo v vsakdanjem življenju in delu. In seveda katere spretnosti zaposlenih ne odgovarjajo več razvojnim potrebam podjetja. Vpogled v stanje spretnosti prispeva k bolj celostnemu pristopu k obravnavi posameznikovih potreb, povezanih z delom, izobraževanjem, razvojem kariere in dvigom kvalitete življenja.

  Z možnostjo ocenjevanja spretnosti, ki jo dajemo podjetjem in različnim inštitucijam, odgovarjamo na pomemben slovenski problem, ki ga je obelodanila mednarodna raziskava spretnostih odraslih PIAAC 2016: vsak 4. prebivalec Slovenije ima prenizko razvite spretnosti, da bi lahko učinkovito deloval v vsakdanjem življenju in delovnem okolju.

  Gre za prvi tovrstni nacionalni projekt, podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju ESS). V projektu sodelujemo in se povezujemo z različnimi partnerji pri dvigu spretnosti odraslih v Sloveniji. Želimo zmanjšati razvojni zaostanek Slovenije na področju spretnosti. Zato je potrebno bolj sistematično načrtovati kariero posameznikov, ki predstavljajo trenutno delovno silo in bodo v tej vlogi še veliko let. Tako bodo lahko dlje časa ostali aktivni na trgu dela ter ohranjali zaposlitve. SVOS tako odpira tudi priložnost, da se z nižje usposobljenimi, težje zaposljivimi začne bolje delati.

  Inštrument omogoča, da 

  POSAMEZNIK na podlagi rezultatov

  • spozna svoje potenciale in talente in jih ohranja,
  • pri sebi spozna področja manj razvitih spretnosti in
  • jih zato hitreje ter učinkoviteje lahko izboljša.

  PODJETJE na podlagi dosežkov njegovih zaposlenih

  • ugotovi potenciale in talente lastnih človeških virov,
  • bolje izkoristi obstoječe spretnosti in potenciale svojih zaposlenih in
  • pripravi ustrezen načrt razvoja človeških virov, ki sledi razvojnim potrebam podjetja.

  S tem omogoči, da kakovost človeških virov ne usiha, da se zaposleni lažje prilagajajo spremembam, saj spodbuja možnosti strokovnega oziroma kariernega razvoja in tako ustvarja učeče se podjetje.

  IZOBRAŽEVALNA USTANOVA z oceno stanja posameznikovih spretnosti lahko

  • uspešno (nadaljuje) proces prilagajanja učnega programa dejanskim potrebam posameznika,
  • storitve svetovanja za izobraževanje in razvoj kariere uspešno prilagaja posameznikovim dejanskim potrebam, oviram in željam.

  ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE posameznikom na podlagi ocene in samoocene usmerjeno

  • uspešneje svetuje pri poklicni izbiri, kariernem in osebnem razvoju,
  • oceni razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela,
  • omogoča boljše učinke socialne aktivacije.

  NAČRTOVALCI POLITIK IN RAZISKOVALCI

  • analitične namene za na podatkih utemeljeno načrtovanje politik, saj je mogoče podatke z rezultati v anonimizirani obliki skupinsko obdelovati,
  • za potrebe napovedovanja potreb po spretnostih s povezovanjem podatkovja.

  Poiščite najbližjo lokalno točko, stopite v stik z njo in se dogovorite za dostop do SVOS.


  Sodelovanje z nami

  Omogočite ocenjevanje spretnosti lastnim zaposlenim

  Najprimernejša oblika sodelovanja za podjetja in organizacije, ki želijo ugotoviti, katere spretnosti so pri zaposlenih močne ter kje imajo v podjetju talente, potencial in konkurenčno prednost.
  Pri ocenjevanju kompetenc zaposlenih vam nudimo popolno podporo pri čemer zagotavljamo varovanje podatkov vaših zaposlenih.

  Delujte kot lokalna točka

  Odpiramo lokalne točke in s tem omogočamo ocenjevanje spretnosti čim širši množici posameznikov. S tem postane SVOS orodje za oceno stanja posameznikovih spretnosti, na podlagi katerega lahko inštitucija lažje svetuje, usmerja in izobražuje.

  Skupaj z nami poskrbite za dvig kompetenc odraslih v Sloveniji

  V dejavnost projekta se lahko vključite tudi tako, da ozaveščate, informirate, svetujete, izobražujete ljudi in/ali opravljate razvojno-raziskovalno delo.

  Po korakih

  Dogovor o sodelovanju
  Izvedba ocenjevanja
  Poročilo, priporočilo in podpora
  Svetovanje in izobraževanje za dvig kompetenc

  Po korakih

  Dogovor o sodelovanju
  Usposabljanje sodelavcev
  Izvajanje ocenjevanja
  Podpora in svetovanje

  Ali ste direktor podjetja, inštitucije, vodja kadrovske službe ali izobraževanja?

  Pokličite nas01/5842-592

  Pišite naminfo.svos@acs.si

  Prednosti inštrumenta

  Edinstven inštrument v Sloveniji.

  Spletni inštrument SVOS je edini inštrument v Sloveniji, ki meri stanje razvitosti temeljnih spretnosti. Z inštrumentom, ki daje mednarodno primerljive rezultate, ne merimo znanja posameznikov.

  Z vključitvijo v SVOS posameznik oceni (testira) stanje besedilnih in matematičnih spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Posameznik lahko v dodatnem paketu samooceni uporabo spretnosti, poklicne interese in namere ter stopnjo osebne blaginje in zdravja.

  Validiran za slovensko in mednarodno populacijo.
  Metodologija orodja SVOS temelji na metodologiji mednarodne raziskave spretnosti odraslih PIAAC 2016, katere nosilec je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Zato so rezultati posameznika pridobljeni v SVOS, primerljivi na ravni Slovenije in sodelujočih držav OECD.

  Več

  Ocenjevanje poteka v slovenščini.

  SVOS je slovenska različica mednarodnega inštrumenta Education&Skills Online, pripravljena leta 2013 s strani OECD in Evropske komisije. Prilagoditev je v sodelovanju z OECD in partnerji opravil Andragoški center. Z vključitvijo v mednarodni projekt pa lahko tudi v Sloveniji ponudimo ocenjevanje v drugih jezikovnih različicah, če odrasli to želi.

  Dostop do 2022 financiran s strani države.

  V okviru nacionalnega razvojnega projekta je inštrument na voljo odraslim do konca leta 2022.

  Reševanje je omogočeno z oddaljenim dostopom prek računalnika v domačem okolju ali na lokalni točki. V obeh primerih posameznik prejme unikatno vstopno številko (t.i. avtorizacijsko številko) za vstop v SVOS.

  Daje takojšnje poročilo in mednarodno umestitev dosežkov spretnosti.

  Udeleženec dobi poročilo o svojih spretnostih takoj po zaključenem ocenjevanju. V poročilu je dosežek posameznika predstavljen kot povprečno število točk. Podana pa je tudi primerjava posameznikovega povprečnega števila točk s slovenskim in mednarodnim povprečjem za skupino, ki ji po demografskih kriterijih posameznik pripada.

  Jasno definira učne potrebe.

  Poročilo, ki ga posameznik po ocenjevanju dobi, konkretno opredeli področja, na katerih ima posameznik priložnosti za izboljšanje spretnosti.

  Brskalnik:
  Brskalnik NI Firefox: NI OK

  Kontakt

  Andragoški center Slovenije
  Ulica Ambrožiča Novljana 5
  Ljubljana, Slovenija

  T: 01/5842-592
  E: info.svos@acs.si

  Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.