TEMELJNA ZMOŽNOST

Digitalna pismenost

Digitalna pismenost je posameznikova temeljna zmožnost, da se znajde v digitalnem svetu. Digitalno pismeni posameznik pozna in uporablja digitalne naprave in pripomočke, razume zakonitosti digitalnega okolja in se znajde v njem.

Zakaj?

Digitalna pismenost je zmožnost varne in kritične uporabe tehnologij informacijske družbe na različnih področjih: pri delu, v prostem času in za sporazumevanje z drugimi. Ključni sestavni del te zmožnosti je digitalna kompetenca. Ta zmožnost zajema kritično in varno uporabo digitalne tehnologije pri delu, za osebne potrebe v prostem času ter pri sporazumevanju. Pri tem je temeljno računalniško znanje, kot je uporaba računalnika za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter za sporazumevanje in sodelovanje v skupnih omrežjih na internetu, zgolj podlaga, ki omogoča spoznavanje drugih, hitro razvijajočih se digitalnih orodij.

 

Digitalno okolje

Poznavanje osnovih digitalnih naprav, operacijskih sistemov in digitalnega okolja, uporaba programov in aplikacij, uporaba oblačnih in e-storitev, reševanje tehničnih težav

v

Informacije in komuniciranje

Iskanje in preverjanje verodostojnosti informacij na svetovnem spletu, komuniciranje z uporabo digitalnih naprav, uporaba elektronske pošte, poznavanje net etike

Digitalno ustvarjanje

Ustvarjanje besedil, preglednic, predstavitev in multimedijskih vsebin

s

Varnost

 Varovanje podatkov in naprav, poznavanje varnosti na spletu, varnostno kopiranje podatkov, varovanje okolja

Umetna inteligenca in robotizacija

Poznavanje razvoja umetne inteligence, navidezne resničnosti, ˝interneta stvari˝ in dela robotov, uporaba digitalne tehnologije v izobraževanju

Izobraževalni film

Prijetna zgodba upokojenca g. Bojana Rusa pokaže, kako pomembno je razumevanje in obvladovanje digitalnih tehnologij. Ter kakšno vlogo ima digitalna pismenost v sodobnem svetu pri upravljanju vsakodnevnih opravil, v medosebnih odnosih in za blaginjo posameznikovega življenja in dela.

Uporabnik video učnega gradiva skozi osebno zgodbo spoznava temeljno zmožnost digitalna pismenost ter gradi razumevanje o tem, kako pomembno se je v današnjem času znajti v digitalni pokrajini, in koliko je dnevna rutina prepletena z digitalnim in virtualnim svetom ter tehnološkimi rešitvami.

Film v celoti traja 24 minut. Lahko pa si posamezno ogledate le izobraževalni del in povzetek.

Knjižica z opisniki

Digitalna pismenost v vsakodnevnem življenju pomeni, da posameznik na primer zna svojemu otroku namestiti ustrezno igrico na tablici, lepe posnetke s potovanja deliti svojim prijateljem, nima težav pri nakupovanju v e-trgovini …

Digitalno pismen posameznik pozna in uporablja digitalne naprave in pripomočke, kot so na primer računalniki, pametni telefoni in spletna orodja za svoje osebne potrebe, ter jih zna med seboj povezovati in posodabljati. Hkrati pa je dovolj spreten, da lahko s tem znanjem in spretnostmi brez težav opravlja svoje delo. Z uporabo digitalne tehnologije išče in upravlja najrazličnejše informacije, komunicira in izvaja različna opravila. Obvladuje različne mobilne in računalniške aplikacije. Zna izbrati pravo pot za dosego cilja in loči med resničnim in virtualnim. Razume zakonitosti digitalnega socialnega okolja in se znajde v njem.

 

Kako dobro razvita pa je tvoja digitalna pismenost?

Izboljšaj svojo temeljno spretnost

Temeljno zmožnost digitalna pismenost lahko posebej razvijate v naslednjih programih za odrasle:

Programi

  • Digitalna pismenost za odrasle
  • UŽU – Izzivi podeželja
  • UŽU – Delovno mesto
  • UŽU – Moj korak
  • UŽU – Most do izobrazbe

Več informacij

Več informacij o posameznih programih dobite pri vam najbližji organizaciji za izobraževanje odraslih, ki je vključena v javno mrežo za informiranje in svetovanje.

Seznam najdete na spletni strani ISIO.

Kaj so povedali

»Ugotavljam, da je kakršna koli kompetenca, še posebno digitalna pismenost, zelo ‘živa’, saj se nenehno posodablja in nadgrajuje. Prav za to kompetenco je značilno, da je sestavljena iz znanja in spretnosti, a tesno povezana z nenehno uporabo v poklicnem in/ali zasebnem okolju. Kompetence so med seboj tesno povezane in lahko bi celo rekla, da jih ne moremo popolnoma ločiti, saj tako močno vplivajo ena na drugo, da se v moderni družbi že kar prepletajo. Tako so vsaj digitalna pismenost, učenje učenja in komunikacija v tujem jeziku v zelo tesni povezavi.«

Ludvika Gjerek

učiteljica

»Najpomembnejše je, da zna vsak uporabljati iskalnike, zna pisati, zna uporabljati pošto, zna uporabljati telefon. Tudi moja stara mama mora to znati.«

Agnieszki Natalii

učiteljica angleškega jezika

»To, da znaš uporabljati računalnik, telefon, tablico, je nekaj normalnega … nekaj, kar moraš znati in moraš imeti, da lahko živiš.«

Domi

22 let, nedokončana osnovna šola, brezposeln