Danes je na splošno sprejeto, da je pismenost ključni dejavnik podjetniške in posameznikove uspešnosti, saj pomembno vpliva na sposobnosti človeških potencialov in razvoj ključnih kompetenc za družbo znanja. Andragoški center Slovenije se posveča pismenosti odraslih že od ustanovitve, leta 1991 dalje. Takrat smo razvili in vpeljali prvi javno veljavni splošno izobraževalni program za zviševanje ravni pismenosti odraslih, z imenom Usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU).

Prelomnico v dosedanjem delu prestavlja obdobje po objavi izsledkov mednarodne raziskave o pismenosti odraslih (International Adult Literacy Survey). Na osnovi podatkov iz raziskave (77% odraslih v Sloveniji je s svojimi spretnostmi pod mednarodnim povprečjem) smo zasnovali Strategijo za zviševanje ravni pismenosti odraslih v Sloveniji (2003) in Strategijo za zviševanje temeljnih spretnosti zaposlenih (2004).

Z dejavnostmi na področju pismenosti prispevamo k uresničevanju dolgoročne strategije za zviševanje ravni pismenosti odraslih v Sloveniji, k večji vključenosti predstavnikov vseh generacij v programe za zviševanje izobrazbene ravni ter uresničujemo prvi prednostni cilj Resolucije nacionalnem programu za izobraževanje odraslih in evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

Ob sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada smo v letih 2004 - 2006 izpeljali vrsto projektov, ki so podrobneje predstavljeni na spletnih straneh ACS, v poglavju Projekti ESS

(http://www.acs.si/upload/doc/74_Predstavitev_nalog_in_dosezenih_rezultatov.doc).

Kontaktna oseba: 
mag. Estera Možina

tel.: +386 1 5842 591
faks: +386 1 5842 550
e-pošta:
ester.mozina@acs.si  

 

 

 
   
 

(C) 2006-2017 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 17.03.2011, 09:49, zadetkov od 31.03.2006: 222514
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, grafična zasnova: Nina Špolar, grafični vmesnik: Lina Design, urednica: Nevenka Kocijančič