V zadnjih decembrskih dneh je v tiskani in elektronski obliki izšel priročnik Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju. Priročnik je rezultat večletnega strateškega projekta Profi Train 2017–2020, pri katerem so sodelovali ACS in partnerji iz Avstrije, Nemčije, Švice, Malte, Češke in Grčije z zelo raznolikimi izkušnjami na tem področju. Priročnik je del koncepta profesionalizacije izobraževalcev odraslih, ki ga je zasnoval vodilni partner projekta bbb iz Dortmunda (zasebna izobraževalna, svetovalna in raziskovalna organizacija). Projekt je obravnaval tudi za slovenski prostor zelo aktualne teme v izobraževanju odraslih, in sicer usposobljenost, položaj in poklicno identiteto izobraževalcev odraslih, ki izvajajo izobraževanje za razvoj spretnosti zaposlenih v delovnih okoljih.

Partnerji projekta Profi Train smo ob koncu projekta izobraževalcem odraslih, deležnikom in načrtovalcem politik v Evropi brezplačno ponudili konkretna gradiva (Priročnik za samostojno učenje, Vodnik za usposabljanje izobraževalcev in Vodnik za deležnike) v različnih jezikih partnerjev, ki vsebujejo preizkušene pristope k usposabljanju strokovnih delavcev za vstopanje v podjetja ter za pripravo in izvajanje izobraževanja v delovnem okolju.

Priročnik za samostojno učenje Usposobljen za izvajanje izobraževanja v delovnem okolju, katerega izid je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sestavlja šest tematskih modulov oziroma faz procesa priprave in izvajanja izobraževanja v delovnem okolju. Gradivo se lahko uporablja kot celovita priprava na usposabljanje strokovnih delavcev. Izkušeni praktiki ga lahko uporabljajo za posodabljanje znanja in spretnosti ter utrjevanje svoje profesionalne vloge. Priročnik je primeren tako za zelo izkušene učitelje in izobraževalce kot širši krog strokovne javnosti ali druge strokovne delavce v izobraževalnih organizacijah ali podjetjih, ki želijo biti podrobneje seznanjeni z osnovami področja oz. njegovimi posebnostmi.

Premišljen pristop k profesionalizaciji ključnega kadra za izvajanje usposabljanja zaposlenih v delovnem okolju se bo – tako smo prepričani – obrestoval. Tak pristop izobraževalcem in učiteljem med drugim omogoča doseči težko dostopne ciljne skupine med zaposlenimi, ki do sedaj še niso aktivno sodelovali v izobraževalnih projektih za razvoj temeljnih spretnosti v delovnih okoljih. Pomaga jim utrditi čut za poklicno identiteto, saj jih vpogled v lastno poklicno dinamiko senzibilizira za vprašanja identitete in dela, zato lažje razumejo in komunicirajo z zaposlenimi, ki mnoge stiske na tem področju vsakodnevno doživljajo v svojem delovnem okolju. In nenazadnje, zaradi bolj profesionalnega pristopa izobraževalcev tudi nizkousposobljeni zaposleni doživljajo učenje kot koristno in kot osebni uspeh, na ta način pa premagujejo ovire za sodelovanje, ki so jih doslej kot posamezniki izkušali najpogosteje v izolaciji in brez vsake pomoči.

Vabimo vas, da Priročnik za samostojno učenje vzamete v roke ter sami raziskujete izzive in dobre prakse, ki čakajo izobraževalce odraslih v delovnih okoljih.

Prispevek je bil objavljen tudi v E-novičkah ACS, 11. januarja 2021.