Na ACS bomo do konca leta 2022 v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 17.000 odraslim omogočili, da ocenijo svoje besedilne in matematične spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih s spletnim orodjem SVOS (Spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti).

Junija smo zato pričeli vpeljevati spletno orodje SVOS v prve pooblaščene izobraževalne ustanove za odrasle, ki že izvajajo ocenjevanja z omenjenim inštrumentom. Prvih 5 t. i. lokalnih točk SVOS (MOCIS, PRC Tolmin, LU PTUJ, ZIK Črnomelj, Cene Štupar – CILJ) je odprlo svoja vrata in s tem ponudilo možnost odraslim, da ocenijo svoje temeljne spretnosti. Naša želja je, da se mreža razširi po celi Sloveniji in oceno lastnih spretnosti pridobi čim večje število posameznikov.

V začetni fazi k sodelovanju vabimo ustanove, ki so vključene v projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 in ga izvajajo kot konzorciji. Strokovni delavci se bodo lahko oprli na SVOS pri dejavnostih, ki jih izvajajo v okviru projekta za krepitev kompetenc odraslih.

Prvi strokovni delavci so bili že deležni usposabljanj, da bi suvereno uporabljali orodje SVOS pri svojem delu. V avgustu in septembru pa bomo skupnost ekspertov, ki kakovostno izvajajo ocenjevanja spretnosti odraslih in na osnovi rezultatov spretnosti oblikujejo dejavnosti v izobraževanju odraslih, povečali. Izpeljali bomo še dve usposabljanji.

Prva skupina usposobljenih strokovnih delavcev je SVOS prepoznala kot zelo uporabno orodje. Izpostavila je sledeče prednosti uvajanja SVOS za posameznika, strokovnega delavca in izobraževalno ustanovo:

  • SVOS omogoča vsakemu odraslemu pridobiti objektivno individualno oceno lastnih spretnosti.
  • Strokovnemu delavcu koristi tako kot pripomoček za svetovanje odraslim pri vključitvi v primerna izobraževanja in za razvoj kariere kot tudi za pripravo individualnih izobraževalnih načrtov.
  • Izobraževalna ustanova s pomočjo inštrumenta SVOS lažje načrtuje in razvija nove ter preverja uspešnost obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja (z namenom posodabljanja). Pridobljene informacije ji nenazadnje omogočajo samozavesten vstop v podjetja, da bi analizirala izobraževalne potrebe, pripravila načrt in izvedla prilagojene izobraževalne programe, ki ustrezajo potrebam zaposlenih in podjetij.

Če bi tudi vi želeli sodelovati z nami, se nam oglasite. Vključite svojega strokovnega delavca v usposabljanje za vpeljavo inštrumenta SVOS in postanite lokalna točka SVOS. Vaše prijave pričakujemo na naslov: darija.premk@acs.si.

Več informacij o inštrumentu SVOS si lahko preberete na spletni strani svos.acs.si.