Po treh letih snovanja, preizkušanja in uvajanja v prakso smo partnerji v projektu Profi-Train končali razvojno in izobraževalno delo. Izobraževalcem odraslih ponujamo premišljen in preizkušen celostni model usposabljanja za razvoj temeljnih spretnosti v podjetjih (work based basic skills training) s podpornimi gradivi, ki so na voljo v vseh jezikih sodelujočih partnerjev.

Osnovna tema, s katero se je projekt ukvarjal, je vprašanje večje profesionalizacije oziroma usposobljenosti strokovnih delavcev, ki vstopajo v delovno okolje in tam izobražujejo. Partnerji projekta smo si za cilj zastavili pripravo inovativnega modela usposabljanja izobraževalcev odraslih, ki vsebuje nove in aktualne pristope na osnovi pregleda različnih praks v posameznih partnerskih državah. Naš namen je bil namreč z razvojem novih postopkov in didaktičnih korakov izobraževalcem omogočiti lažje in bolj strukturirano spoznavanje specifične problematike področja izobraževanja v delovnem okolju. Izkušnje kažejo, da mnogi andragoški principi v delovnem okolju potrebujejo večje prilagoditve, saj se v delovni situaciji hkrati prepletajo različni dejavniki, potrebe in ovire.

Priročnik za samostojno učenje Profi-Train odgovarja na vprašanje, kaj želijo in morajo izobraževalci odraslih, učitelji, organizatorji izobraževanja, svetovalci, projektni vodje in druge ključne osebe razumeti, vedeti oziroma se naučiti o izvajanju izobraževanja za razvoj spretnosti zaposlenih v delovnem okolju. Priročnik popelje skozi načrtovanje, izvedbo in evalvacijo celotnega procesa. Osredotočen je na “umik iz tradicionalnih izobraževalnih učilnic” k organiziranju in izvedbi učenja v delovnih okoljih.

Priročnik z naslovom Kompetenten za izvajanje izobraževanja za razvoj spretnosti v delovnem okolju je vodnik za usposabljanje izobraževalcev odraslih. Podrobneje predstavi metodološki, vsebinski in didaktični pogled v strukturo programa usposabljanja za večjo profesionalizacijo dela na tem področju. Preveden je v različne jezike partnerskih držav, hkrati pa je tudi smiselno kontekstualiziran in prilagojen posebnostim področja izobraževanja v delovnem okolju v posamezni državi.

Evropskim vodnikom za deležnike se obračamo na vse, ki lahko spodbudijo trajnejše izvajanje usposabljanja v delovnem okolju in profesionalizacijo izobraževalcev. Tematika – profesionalizacija izobraževalcev odraslih za razvoj spretnostih v delovnem okolju – je precej nova in to področje še ni zelo uveljavljeno, zato bodo Evropski vodnik Profi-Train lahko s pridom uporabljali različni deležniki, na primer snovalci programov izobraževanja in usposabljanja v delovnem okolju, delodajalci in njihova združenja, sindikati, ustanove za izobraževanje odraslih in njihove krovne organizacije, resorji in skladi, ki financirajo izobraževanje in usposabljanje v delovnem okolju, oblikovalci političnih odločitev na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.

ACS je bil povabljen k sodelovanju v projektu zaradi izkušenj pri usposabljanju izobraževalcev odraslih. Sami pa smo v predlogu projekta zagledali priložnost, da izmenjamo in pridobimo nova vedenja od strokovnjakov, ki imajo na tem področju bistveno več znanja in izkušenj. Predvsem smo želeli bogato tradicijo izobraževanja za razvoj temeljnih spretnosti povezati s projektom razvoja temeljnih in poklicnih kompetenc pri zaposlenih. Kajti koncept profesionalizacije Profi-Train je zasnovan tako, da strokovnjakom za izobraževanje odraslih omogoča razvoj in izvajanje programov usposabljanja v delovnih okoljih na način, da prinašajo koristi za podjetja in zaposlene, nudijo dodano vrednost in omogočajo zaposlenim vključitev v vseživljenjsko učenje.

Prispevek je bil objavljen tudi v E-novičkah ACS, 22. septembra 2020.