Priprave na NMSB ter akcijo Beremo skupaj že tečejo. Vabimo vas, da se nam tudi letos pridružite in sodelujete pri ozaveščanju o bralni pismenosti in bralni kulturi. Pomagajte širiti zemljevid dogodkov na področju branja tako za odrasle kot druge generacije.

Posebej nas veseli, da bo letošnja izvedba NMSB ena od skupnih akcij TVU. Ti bodo med 4. septembrom in 9. oktobrom. Povezati želimo prizadevanja vseh deležnikov, vezana na ozaveščanje o pomenu branja v VŽU vseh generacij. Osrednji strokovni dogodek NMSB 2020 kot skupne akcije TVU bo 8. septembra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Medresorski posvet o bralni kulturni in bralni pismenosti smo naslovili Branje kot vrednota?

Lanski akciji NMSB 2019 (8. 9.—13. 10. 2019) in Beremo skupaj sta bili zelo uspešni. V Dogodkovnik je kar 245 izvajalcev iz vseh koncev Slovenije in širšega kulturnega prostora vpisalo 869 dogodkov.

V želji, da se akciji pridruži čim več organizacij za IO, vas tudi letos vabimo k dopolnjevanju Dogodkovnika in nagovarjanju različnih ciljnih skupin k branju (literarna srečanja, branja, promocijski dogodki …). Prireditve so lahko namenjene zaprtemu krogu ali odprte za javnost. Tako skušamo vzpostaviti skupno mesto, t. i. bralni zemljevid za čim večje število raznovrstnih dogodkov.

Vabimo k vpisu dogodkov (tudi spletnih), ki ste jih v letu 2020 že izvedli, saj želimo, da bi dogodkovnik prikazal čim celovitejšo sliko dogajanja po vsej Sloveniji, spodbujenega od novih razmer v času pandemije novega koronavirusa.

Vse informacije o dogodkovniku lahko najdete na spletni strani NMSB. Če ste sodelovali v lanski skupni akciji in ste dogodke že vpisovali, se ni treba ponovno registrirati, lahko se prijavite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom (če ju nimate več, nam pišite na naslov dogodkovnik@acs.si). V nasprotnem primeru je potrebna registracija.

V zvezi s prijavo dogodkov se obrnite na Aljo Verdenik. Tehnične težave rešuje Franci Lajovic. Za vsebinska vprašanja se obrnite na Petro Potočnik.

Podobo NMSB 2020 prispeva Javna agencija za knjigo Republike Slovenije iz projekta Radi beremo.