Izšli sta 2 novi knjižici Socialne in državljanske kompetence ter Kulturna zavest in izražanje – Opisniki temeljne zmožnosti.

Knjižici sta dosežka v okviru projekta Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022, ki ga izvaja ACS.

Ideja o nastanku knjižic z opisniki je začela nastajati z vizijo, da strokovnim delavcem v izobraževalni praksi ponudimo različna orodja in gradiva za kakovostno delo z odraslimi. Posebno pozorni smo bili na razvoj temeljnih zmožnosti tistih iz ranljivih ciljnih skupin. Seveda pa so bile knjižice razvite tudi z mislijo, da jih lahko učeči se uporabijo kot pripomoček za samostojno učenje, ko želijo ugotoviti svoje mesto in stopnjo razvitosti posamezne temeljne zmožnosti. Tim se je pri oblikovanju knjižic naslonil na evropski referenčni okvir iz leta 2006, ki opredeljuje osem ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje.

 

Delo na zadnjih dveh knjižicah se je začelo že pred dobrima dvema letoma, ob koncu leta 2018. Takrat je bila k sodelovanju za pripravo opisnikov temeljnih zmožnosti za socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje povabljena nova, še zadnja skupina praktikov s področja izobraževanja odraslih in širše. Tudi delo te skupine je potekalo po metodi akcijskega raziskovanja pod strokovnim vodstvom tima za kompetence na ACS.

Skupina se je redno srečevala na izobraževalno-delovnih sestankih, ki so bili skrbno načrtovani in vodeni. Na ta način so lahko članice svoje ugotovitve delile med seboj in naredile premisleke o svojih opažanjih. Opredelile so, kateri opisniki tvorijo posamezno temeljno zmožnost, jih ubesedile ter sestavile celoto. Ob tem je sočasno tekel zelo pomemben proces, in sicer profesionalni razvoj praktikov, saj so nova spoznanja vedno znova preizkušali in vnašali nazaj v lastno prakso, jih tudi kritično ovrednotili ter reflektirali, kar so se naučili. Tudi ta proces je bil skrbno voden in usmerjan s strani tima na ACS. S tem, ko so praktiki vključeni v proces akcijskega raziskovanja, jih vodimo, da postanejo multiplikatorji in ambasadorji tako metode kot opisnikov.

Ob koncu akcijskega raziskovanja je nastal konkreten rezultat. Za vsako raziskovano temeljno zmožnost sta nastali 2 tabeli, 2 nabora opisnikov temeljnih zmožnosti na minimalni in optimalni ravni, ki predstavljata osrednji del knjižic. Za lažje razumevanje nastalega nabora opisnikov v knjižicah preberite, kako so knjižice nastajale – metodološki okvir, kaj v današnjem času pomeni imeti razvite socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje – opredelitve posamezne temeljne zmožnosti in umestitev, kako jih lahko različni strokovni delavci uporabljajo v praksi.

Nenazadnje boste v knjižicah našli samodiagnostični pripomoček, ki ga odrasli lahko samostojno uporabijo za umestitev, kaj zmorejo oz. kako dobro imajo razvito posamezno temeljno zmožnost. Za lažje razumevanje različnih pojmov smo pripravili priročni slovar, ki je razdeljen na splošne in specifične pojme.

Na koncu vsake knjižice z opisniki boste našli izsek iz recenzije, ki sta jo pripravila priznana strokovnjaka na obravnavanih področjih. Strokovno recenzijo za področje socialnih in državljanskih kompetenc je pripravil dr. Mirja Sardoč, za področje kulturne zavesti in izražanja pa dr. Ksenija Vidmar Horvat.

Knjižico Socialne in državljanske kompetence Opisniki temeljne zmožnosti najdete na tej povezavi, knjižico Kulturna zavest in izražanje Opisniki temeljne zmožnosti pa tukaj. Na spletni strani pismenost.acs.si si lahko ogledate še preostale knjižice iz zbirke Na poti do življenjske uspešnosti.

Celoten prispevek je bil objavljen tudi v E-novičkah ACS, 9. februarja 2021, kjer si ga lahko v celoti preberete.