Datum in kraj: Ljubljana, Grand hotel Union, 7. december 2011

Andragoški center je v obdobju od 2009 do 2011 izpeljal obsežen projekt »Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja«, ki je bil denarno podprt s sredstvi evropskega socialnega sklada in ministrstva za šolstvo. Projekt vsebinsko vključuje dva podprojekta:

  • Razvoj pismenosti in
  • Ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja

Zaključna konferenca, ki nosi naslov Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti je namenjena predstavitvi rezultatov obeh podprojektov. Predstavili bomo strokovne podlage za prenovo programov, prenovljene javnoveljavne programe za ranljive skupine odraslih, prenovljene programe za strokovne delavce ter novo nastali program za mlajše osipnike.

Spregovorili bomo o razvoju novih metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega izobraževanja odraslih in o programih za ustrezno razvijanje kompetenc strokovnih sodelavcev. Ključne ugotovitve in rezultate želimo na konferenci nadgraditi z mnenji in pogledi strokovne javnosti ter uporabniki.

Gradiva s konference so dostopna na spletni strani: http://pro.acs.si/razvoj2011 ali tukaj.