Datum in kraj: 7. december 2011, Ljubljana, Grand hotel Union

Andragoški center je v obdobju od 2009 do 2011 izpeljal obsežen projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja 2009-2011, ki je bil denarno podprt s sredstvi Evropskega socialnega sklada in ministrstva za šolstvo. Projekt je vsebinsko vključeval dva podprojekta:

  • Razvoj pismenosti in
  • Ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja

Zaključna konferenca, ki je nosila naslov Za odrasle ustvarjamo nove priložnosti, je bila namenjena predstavitvi rezultatov obeh podprojektov. Predstavljene so bile strokovne podlage za prenovo programov, prenovljene javno veljavne programe za ranljive skupine odraslih, prenovljene programe za strokovne delavce ter novo nastali program za mlajše osipnike. Spregovorilo se je o razvoju novih metodologij in tehnik za ugotavljanje, merjenje in vrednotenje učinkov neformalnega izobraževanja odraslih in o programih za ustrezno razvijanje kompetenc strokovnih sodelavcev. Ključne ugotovitve in rezultati so bili na konferenci nadgrajeni z mnenji in pogledi strokovne javnosti ter uporabniki.

Gradiva s konference so dostopna na spletni strani zaključne konference ali tukaj.