Ali kot izobraževalci odraslih vstopate v podjetja? Ocenjujete, da je pridobivanje vodilnih v podjetjih za sodelovanje zelo zahtevna naloga? Kako uspešni ste pri motiviranju zaposlenih za vključevanje v vaše programe? Znate udeležencem ponuditi točno to kar potrebujejo? Ali znajo naučeno uporabiti pri delu in v vsakdanjem življenju? Kaj ste že razmišljali o lastnem kariernem razvoju in o načinih kako se soočati z mnogimi izzivi, ki jih prinaša vstop v realno delovno okolje?

Letošnjo jesen, Andragoški center Slovenije, v sklopu mednarodnega projekta Profi-Train, pripravlja brezplačno 3-dnevno pilotno usposabljanje za učitelje, ki izvajate programe temeljnih spretnosti v podjetjih. Pridobili in izmenjali si boste znanje o pomenu razvoja temeljnih spretnosti v delovnem okolju, védenje o učinkovitih pristopih za sodelovanje s podjetji ter o različnih pristopih za doseganje ciljnih skupin in motiviranje zaposlenih. Poseben poudarek bo na posebnostih pri pripravi in izvedbi programa usposabljanja neposredno v delovnem okolju ter individualnem profesionalnem razvoju oziroma krepitvi vaše poklicne identitete skozi ves program usposabljanja.

3-dnevno usposabljanje bo potekalo v dveh sklopih. Prvi sklop se bo odvijal sredi novembra. Zaključni del usposabljanja pa je načrtovan v decembru.

Število mest je omejeno, zato si zagotovite svoje mesto na usposabljanju. Za prijavo in dodatne informacije se obrnite na Aljo Verdenik, ACS.

Projekt Profi-Train je namenjen profesionalizaciji učiteljev spretnosti na delovnem mestu. V okviru projekta, kjer sodeluje 7 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, so predvideni uporabni rezultati. Partnerji v projektu smo analizirali  stanje na področju usposabljanja učiteljev spretnosti na delovnem mestu in pripravili priročnik za samostojno učenje. Razvili smo program usposabljanja za učitelje, pripravljamo pa tudi Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu. Poudarek bo na razvoju prenosljivih in gibkih načinih usposabljanja učiteljev spretnosti v izobraževanju odraslih – v smeri njihove profesionalizacije. Več informacij o mednarodnem projektu Profi-Train si lahko preberete tukaj.