V Razvojno izobraževalnem centru (RIC) Novo mesto je bil 17. maja 2019 pod okriljem skupne akcije TVU organiziran dogodek »Dan za kakovost – kakovost ustvarjamo vsi«. V tem okviru je bil predstavljen izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti.

V letih 2018/2019 smo sodelavci ACS v okviru Projekta ESS – Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 skupaj z RIC Novo mesto pripravili izobraževalni film z naslovom Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti o učenju in razvijanju jezikovnih zmožnosti odraslega.
Na dogodku so si udeleženci izobraževalnih programov osrednje dolenjske izobraževalne ustanove za odrasle in sodelujoči v filmu, skupaj s predavateljico dr. Petro Javrh, najprej ogledali film in spregovorili o izkušnjah pri njegovi pripravi. Potem je stekla razprava o načinih spodbujanja razvoja jezikovnih kompetenc pri posamezniku. Kakšni so vtisi udeležencev? Prisotni so izobraževalni film zelo pohvalili, se z vsebino poistovetili in videli priložnost, da ga priporočijo svojim bližnjim za ogled.

V nadaljevanju dneva je dr. Petra Javrh pripravila predavanje za strokovne sodelavce RIC Novo mesto o temeljnih zmožnostih, kompetencah in ciljnih skupinah ter pristopih k spodbujanju odraslih k vključevanju v vseživljenjsko izobraževanje. Tudi strokovnim sodelavcem novomeške ustanove je predstavila izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti. Izpostavila je vpliv uporabe izobraževalnih filmov na učeče se ter opozorila na pasti pri nepravilni uporabi. V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje o inovativnih učnih pristopih k odraslim, še posebno ranljivim ciljnim skupinam. Zaposlenim je bila tudi predstavljena spletna stran pismenost.acs.si, kjer so objavljeni izobraževalni filmi.

Vabljeni k ogledu izobraževalnih filmov iz serije filmov Na poti do življenjske uspešnosti. Med njimi boste našli tudi Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti.