S 1. januarjem 2018 se je pričel nov projekt na področju izobraževanja zapornikov »SkillHUBS – Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb«. Projekt poteka v okviru Erasums + (K3) in bo trajal 30 mesecev.

Moči je združilo 7 partnerjev, in sicer iz Slovenije, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, ki je tudi vodilni partner ter Andragoški center Sloveniji, EAEA, University of Malta (Malta), Stitching Foundation (Nizozemska), Penitenciaul Baia Mare (Romunija) in Life and Work Institute (Velika Britanija). Partnerji so se prvič sestali na začetnem sestanku, 16. in 17. januarja 2018, v Ljubljani, v hotelu Park.

V okviru projekta se bodo razvili modeli inovativnih pristopov za ocenjevanje, vrednotenje, priznavanje ter za razvijanje ali prekvalificiranje zaprtih oseb, ki zaradi svojih specifičnih potreb potrebujejo drugačen pristop. Sestavni del pristopa je tudi razvoj celovite individualizirane metodologije za popis učnih dosežkov zaprtih oseb, ki bo vsebovala izobraževalne cilje, vsebine izobraževanja, popis razvitih spretnosti, mentorjeve zapise o napredku ipd.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.