Datum in kraj: 26. maj 2015, MIZŠ, Ljubljana

Konec maja 2015 je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekala Zaključna konferenca projekta Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih 2013-2015 z naslovom Analitični potencial raziskave PIAAC – Prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije.

Na zaključni konferenci projekta so bili predstavljeni uvidi in spoznanja o kompetencah odraslih ter njihov pomen za izobraževanje, trg dela in socialno vključenost. Spodbujen je bil tudi temeljit razmislek o načrtovanju ukrepov za skladnejši razvoj v Sloveniji.

Plenarno predavanje je imel Andreas Schleicher, direktor Direktorata za izobraževanje in spretnosti pri OECD, ki je v uvodnem delu konference predstavil, kako so se druge države odzvale na rezultate raziskave PIAAC in zakaj so ti tako pomembni z vidika izobraževanja. Potencial raziskave PIAAC z vidika trga dela je v nadaljevanju predstavil Mark Keese, predstavnik Direktorata za zaposlovanje, delo in socialne zadeva pri OECD. Udeležence konference so nagovorili tudi dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, Peter Pogačar, državni sekretar Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, direktorji partnerskih ustanov oziroma rektor Univerze v Ljubljani ter raziskovalci v projektu.

Programski list s povzetki vseh govorcev najdete tukaj, gradiva in videoposnetki s konference pa so dostopni na tej povezavi.