Center za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD) je povabil Andragoški center Slovenije k sodelovanju pri izvedbi programa temeljnega usposabljanja za izvajanje programa družinske pismenosti UŽU BIPS za romske starše in otroke. Usposabljanje je bilo namenjeno strokovnim delavcem v okviru projekta Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romskih skupnosti, financiranega s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Petdnevnemu intenzivnemu usposabljanju v Domu Breženka v Fiesi od 20. do 25. avgusta 2017 je sledilo zaključno srečanje,  ki je potekalo v prostorih ACS, v petek, 6. oktobra 2017. Ob zaključku usposabljanja je skupaj 18 udeležencev usposabljanja predstavilo izvedbene načrte programa družinske pismenosti BIPS. V okviru predstavitev so opisali lokalno okolje in življenjske razmere romskih družin, opredelili so izobraževalne potrebe in izbrane učne projekte ter sodelovanje z lokalnimi organizacijami pri izvedbi programa. Sestavni del programa je bil tudi obisk in opazovanje izbrane Romske družine ter predstavitev te izkušnje drugim udeležencem usposabljanja.

Za nosilce usposabljanja na ACS je pomembno, da so udeleženci ugodno ocenili program in med drugim posebej izpostavili, da se zdaj bolj zavedajo pomena poznavanja izobraževalnih potreb ciljne skupine za načrtovanje izobraževalnega programa. Po besedah vodje projekta Skupaj za znanje na CŠOD Barbare Kejžar je usposabljanje »poleg učenja medsebojnega sodelovanja in bogate izkušnje za delo udeležencev tudi izven programa UŽU BIPS« zaradi neposrednega izhajanja iz potreb ciljne skupine usposabljanje prineslo tudi drugačen in inovativen pogled na snovanje tovrstnih programov