V zadnjem tednu v marcu, 27. 3. in 28. 3. 2018, je potekalo dvodnevno srečanje OECD o upravljanju izobraževanja odraslih. Namen srečanja je bila izvedba prve aktivnosti oziroma delavnice, v okviru akcijske faze za strategijo spretnosti Slovenije.

Prvi dan je srečanje potekalo na Brdu pri Lukovici, v prostorih Čebelarske zveze Slovenije. Na srečanju je predstavnik OECD, Andrew Bell, predstavil ključne ugotovitve, ki so bile izpostavljene v diagnostične poročilu Slovenije 2017 ter mednarodne vidike upravljanja učenja odraslih. Sledil je pregled slovenskega izobraževalnega sistema odraslih, ki ga je predstavil mag. Peter Beltram (ACS) ter delo v skupinah. V skupine so bili vključeni predstavniki različnih ministrstev, deležnikov ter socialnih partnerjev s področja učenja in izobraževanja odraslih. Delo v skupinah je bilo zastavljeno praktične narave, udeleženci so delali na konkretnih primerih iz prakse, kjer so morali izpostaviti dobre in slabe primere sodelovanja na različnih nivojih upravljanja ter razmišljati o inovativnih predlogih za izboljšanje področja upravljanja izobraževanja odraslih v Sloveniji. Srečanje se je drugi dan nadaljevalo v Ljubljani, v prostorih Narodnega muzeja Slovenije, kjer je potekala raprava o sodelovanju ministrstev na področju učenja in izobraževanja odraslih, o skupnem strateškem načrtovanju ter načrtovanju ukrepov in inštrumentov.