Znana mednarodna raziskava o spretnostih odraslih PIAAC v vzorec ni zajela institucionaliziranega prebivalstva (zaprtih oseb, zaposlenih v vojaških poklicih itd.). Vendar je Nacionalni center za statistiko izobraževanja v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje Združenih držav Amerike (ZDA) in Inštitutom za pedagoške znanosti leta 2014 izvedel ločeno raziskavo na podlagi metodologije PIAAC, ki se je osredotočila na preučevanje spretnosti zaprtih oseb v primerjavi s prebivalstvom v ZDA.

Raziskava je bila oblikovana tako, da načrtovalcem politik, izvajalcem izobraževanja, učiteljem in raziskovalcem zagotavlja informacije za izboljšanje možnosti za izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb in spodbuja spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi se po prestani kazni uspešno vključili v družbo.

Ob zaključku raziskave je bilo leta 2016 pripravljeno poročilo s ključnimi ugotovitvami in izsledki o spretnostih, delovnih izkušnjah ter izobraževanju in usposabljanju zaprtih oseb z naslovom Highlights from the U.S. PIAAC Survey of Incarcerated Adults: Their Skills, Work Experience, Education, and Training, kjer so predstavljene izbrane ugotovitve raziskave. Poročilo si lahko preberete tukaj.

Vabimo pa tudi k branju povzetka ključnih ugotovitev poročila (v angleščini), ki je objavljen na platformi EPALE.