Od 6. – 8. junija 2018 je v Berlinu potekala konferenca European Basic Skills Network, EBSN, katere se je udeležilo 91 predstavnikov vseh članic EU ter Avstralije. Konference sta se udeležili tudi sodelavki Andragoškega centra Slovenije, mag. Estera Možina in dr. Petra Javrh.

Mag. Estera Možina je sodelovala v panelni razpravi o poteh do temeljnih spretnosti odraslih s predstavitvijo vprašalnika za ocenjevanje spretnosti odraslih (Education&Skills Online, slovensko ‘Ocenjevanje spretnosti, spletni vprašalnik’), ki omogoča individualne rezultate, ki so povezani z merjenjem besedilnih spretnosti, matematičnih spretnosti ter spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Vsebuje tudi nekognitivne kazalnike uporabe spretnosti, poklicnih interesov in namer, osebne blaginje in zdravja ter vedenjskih kompetenc. Primeren je za odrasle vseh starosti in je na voljo v elektronski obliki.

Dr. Petra Javrh pa je na konferenci predstavila serijo izobraževalnih filmov s skupnim naslovom Na poti do življenjske uspešnosti. Filmi so izvirno multimedijsko orodje za učenje o temeljnih zmožnostih, še posebej uporabno za odrasle, ki imajo težave z branjem besedil in tako lažje sprejemajo informacije preko videa. Največji poudarek pri filmih je na osebni izkušnji posameznika in na razvoju temeljnih zmožnosti skozi spremembo v življenju glavnega junaka. O seriji izobraževalnih filmov je bila pripravljena tudi predstavitvena brošura.