Med 5. in 7. majem 2019 je v Fiesi potekal 4. delovni sestanek partnerjev projekta Profi-Train, ki so se ga udeležili partnerji iz petih držav, tudi iz Slovenije (ACS). Namen sestanka je bil pregledati in potrditi gradiva in nadaljnje korake pri pripravi programa usposabljanja učiteljev ter izvedbe pilotnega usposabljanja učiteljev, ki poučujejo spretnosti na delovnem mestu.

V okviru projekta so predvideni uporabni rezultati. Analizirati nameravamo stanje na področju usposabljanja učiteljev spretnosti na delovnem mestu in pripraviti priročnik. Razvili bomo program usposabljanja za učitelje in pripravili Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu.

Projekt se je začel pred dvema letoma in traja do avgusta 2020. Partnerji so v tem času že pripravili analizo stanja in osnutek priročnika o razvoju spretnosti na delovnem mestu za samostojno učenje. Ta bo podlaga za razvoj vodnika za usposabljanje učiteljev.

Na četrtem delovnem sestanku partnerjev projekta Profi-Train so partnerji med drugim načrtovali izvedbo 3-dnevnega pilotnega usposabljanja, ki bo v novembru. Dogovorili so se za nadaljnje korake.

Izvajalce IO, ki izvajate programe temeljnih spretnosti v podjetjih, vabimo k informativni prijavi učiteljev na 3-dnevno pilotno usposabljanje. Obsegalo bo vsebine, razvite v projektu Profi-Train. Poudarek bo na pripravi in izvedbi programa usposabljanja v delovnem okolju. Pridobiti želimo učitelje, ki že imajo nekaj tovrstnih izkušenj, predvidoma največ dva učitelja iz posamezne organizacije. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Aljo Verdenik.