Temeljna zmožnost DIGITALNA PISMENOST

 

Uporabnik video učnega gradiva skozi osebno zgodbo spoznava temeljno zmožnost digitalna pismenost ter gradi razumevanje o tem, kako pomembno se je v današnjem času znajti v digitalni pokrajini, in koliko je dnevna rutina prepletena z digitalnim in virtualnim svetom ter tehnološkimi rešitvami.

Film v celoti traja 24 minut in vključuje: uvodni del, izobraževalni del, ponovimo ter zaključno odjavno špico.

V izobraževalnem delu filma izvemo več o 8 temeljnih zmožnostih, podrobneje pa je predstavljena digitalna pismenost. V delu Ponovimo so zaokrožene informacije o tem, kar izvemo v izobraževalnem filmu o tej temeljni zmožnosti. V zaključni odjavni špici pa izvemo več o 8 temeljnih zmožnostih ter njihovem pomenu in umeščenosti v posameznikovem življenju za njegovo vsakdanje življenje in delo.

Izobraževalni film Digitalna pismenost je le eden iz serije izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti. Preostale, ki so že nastali, si lahko ogledate tukaj.

Celoten film

Prijetna zgodba upokojenca g. Bojana Rusa pokaže, kako pomembno je razumevanje in obvladovanje digitalnih tehnologij. Ter kakšno vlogo ima digitalna pismenost v sodobnem svetu pri upravljanju vsakodnevnih opravil, v medosebnih odnosih in za blaginjo vsakodnevnega življenja in dela.