Temeljna zmožnost UČENJE UČENJA

 

Temeljna zmožnost Učenje učenja je prikazana skozi Simonovo osebno zgodbo.

Film traja 37 minut, posebej si lahko ogledate samo posamezne krajše dele (Izobraževalni del, Ponovimo).

Celoten film

S pomočjo Simonove osebne zgodbe uporabnik video učnega gradiva spontano sledi temeljni zmožnosti učenje učenja od trenutka, ko je Simon še poln predsodkov o tem, da bi spet postal učenec, do doživetij olajšanja, ko se najde v vlogi odraslega učenca v primerni skupini drugih odraslih, ter sklepnega dela, ko Simon gledalcu zaupa nekaj svojih najbolj smelih želja za prihodnost.

Izobraževalni del

V izobraževalnem delu filma, ki traja 8 minut, izvemo več o 8 temeljnih zmožnostih, podrobneje pa je predstavljena temeljna zmožnost učenje učenja.

Ponovimo

V tem delu izobraževalnega filma v 2 minutah strjeno ponovimo ključne poudarke in značilnosti temeljne zmožnosti učenje učenja.