Stkane zgodbe

V filmu Stkane zgodbe je izpostavljeno podeželje kot priložnost za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti. Predstavljen je tudi model izobraževalnega programa razvoja pismenosti odraslih, ki je prenosljiv v različna geografska področja in vsebine.

Celoten film traja 21 min.

Podeželje kot priložnost za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti je sestavni del prizadevanj Slovenije za uresničevanje ciljev strateškega okvira Izobraževanje in usposabljanje 2020 na področju izobraževanja odraslih. Navezuje se na mnoga prednostna področja prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih za obdobje 2012-2014 s posebnim poudarkom na zagotavljanju priložnosti odraslim, da razvijejo temeljne zmožnosti, znanja ter oblike pismenosti, na krepitvi medgeneracijskega sodelovanja in partnerstev na lokalni ravni, v tem primeru na podeželju, ter na kakovosti dela izobraževalcev odraslih in storitev ponudnikov izobraževanja odraslih.

V video-publikaciji Stkane zgodbe je izpostavljena tudi prenosljivost modela izobraževalnega programa razvoja pismenosti odraslih in izkušnje pri njegovi implementaciji na druga vsebinska in geografska področja.